Factsheet toepasbare regels omgevingswet

Factsheet toepasbare regels omgevingswet

Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket.

Doel van dit instrument

Om de vragenbomen van het digitaal loket zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten de (juridische) regels over de fysieke leefomgeving vertaald worden naar ‘toepasbare regels’.

Waarom

Eén van de beoogde toepassingen van het digitaal loket zijn vragenbomen. Met een vragenboom krijgt een gebruiker, zoals een initiatiefnemer, concreet antwoord op bijvoorbeeld de vraag: “Mag ik hier (op deze locatie) mijn initiatief starten of heb ik daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig?”.

Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten de (juridische) regels over de fysieke leefomgeving vertaald worden naar ‘toepasbare regels’. Toepasbare regels gaan dus verder dan de vaak wat juridisch ervaren regels in verordeningen en omgevingsplannen. Juridische regels zetten het (lokale) beleid centraal. Toepasbare regels zetten de gebruiker en zijn activiteiten centraal.