Factsheet Aan de slag met de Omgevingswet

Factsheet Aan de slag met de Omgevingswet

De factsheet Aan de slag met de Omgevingswet beschrijft de stappen die bestuurders en programmamanagers van gemeenten en omgevingsdiensten nu al kunnen zetten om te kunnen werken in de geest van de Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt.

Doel van dit instrument

Het informeren en activeren van bestuurders en programmamanagers van gemeenten over de stappen die ze nu al kunnen zetten rond het toepassen van de omgevingswet.

Waarom

Deze factsheet gaat over de veranderopgave in de manier van werken; er zijn andere publicaties over specifieke onderwerpen zoals de factsheet Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Juridische Routekaart Invoering Omgevingswet.