Etalage Monitoring Sociaal Domein

Etalage Monitoring Sociaal Domein

VNG Realisatie wil gemeenten ondersteunen bij het monitoren van hun maatschappelijke resultaten. Dit door gemeenten sturingsinformatie te bieden (onder meer in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein) en door te informeren over de verschillende mogelijkheden om beleid in het sociaal domein te monitoren. In opdracht van BZK en de VNG presenteert VNG Realisatie de Etalage Monitoring Sociaal Domein.

Doel van dit product

De Etalage monitoring Sociaal Domein toont hoe gemeenten de monitoring in het sociaal domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.

Waarom

Sinds enkele jaren is er een transformatie gaande in het sociaal domein, met daarin een centrale rol voor de gemeenten. De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet leidt bij lokale bestuurders tot grote behoefte aan sturingsinformatie. Gemeenten meten de effecten van hun beleid in verschillende mate en op uiteenlopende manieren. Daarom heeft VNG Realisatie de Etalage monitoring Sociaal Domein ontwikkeld, die toont hoe gemeenten de monitoring aanpakken, wat er nodig is en hoe zij van elkaar kunnen leren.

Gemeenten kunnen hun eigen processen en werkwijzen kritisch onderzoeken met behulp van big data en data-analyse. Deze datagedreven werkwijze vraagt van gemeenten een andere manier van communiceren en om een andere zienswijze van de bestuurders. De datagedreven gemeente van de toekomst maakt slim en effectief gebruik van de beschikbare informatie. Met behulp van deze informatie weet zij haar eigen processen efficiënt te laten verlopen. Zo kan ze inwoners en ondernemers optimaal van dienst kan zijn.

De Etalage Monitoring Sociaal Domein is onderdeel van het bredere doorontwikkeltraject van VNG, het ministerie van BZK en NDSD. Doel hierbij is een nader beeld te vormen van wat er nodig is.

Hoe implementeren

Als u de etalage opent ziet u de cases in een alfabetische lijst per gemeente. U kunt op de website het aantal getoonde cases verkleinen door gebruik te maken van de zoekfilters, zoals het inwoneraantal.

Voor deze etalage zijn we op zoek naar meer voorbeelden. Als uw gemeente ook een aanpak heeft ontwikkeld voor de monitoring in het sociaal domein dan voegen wij deze graag toe aan de etalage. U kunt hiervoor een mail sturen naar praktijkvoorbeelden@vng.nl. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook een mail naar dit adres sturen om gegevens te laten wijzigen als uw voorbeeld al in de etalage staat.

Blogs en inspiratie etalage monitor sociaal domein

Om meer achtergrond en duiding te geven aan de projecten uit de etalage, publiceren we een serie van vier verdiepende artikelen die steeds inzoomen op een of meerdere cases uit de etalage.

‘Leren van cijfers en verhalen’

Monitoring van jeugdzorg in Eindhoven maakt duidelijk dat de rol van data binnen gemeenten verandert: “Van afzonderlijk opererende onderzoekers die rapporten afleveren naar een gevarieerd team van beleidsmakers, wethouders, wetenschappers, onderzoekers en raadsleden dat de gekozen maatschappelijke trends en doelen volgt.” Lees het hele artikel 'Leren van cijfers en verhalen'.