Digitaal Stelsel Omgevingswet

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Het DSO is een geordend en verbonden geheel van: afspraken ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen.

Doel van dit instrument

Met dit systeem raadplegen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet.

Waar richt het DSO zich op

Het DSO richt zich op twee digitale aspecten: beschikbaarheid van de juiste informatie voor een gebruiker op het juiste moment en het ondersteunen van het gebruik van de Omgevingswet. Hiermee ondersteunt het DSO de hoofddoelstelling van de Omgevingswet: 'ruimte voor initiatieven en borgen van een goede en gezonde leefomgeving'.

Met één klik op de kaart zien wat kan en mag

In het begin alleen 'zien wat mag'. Gebaseerd op de wet, de regels en de omgevingsdocumenten. In de jaren daarna wordt het meer 'zien wat kan'.

De eerste jaren voorziet het stelsel in puur ruimtelijke gegevens. In de toekomst komt er ook andere informatie. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, verkeer, luchtkwaliteit, natuur en cultureel erfgoed.

Het digitaal stelsel verbindt

Het DSO gebruikt de 'landelijke hoofdinfrastructuur'. Deze verbindt de digitale voorzieningen van het Rijk, de Gemeenten, de Provincies en de Waterschappen. Het DSO verzorgt het uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het DSO is de spin in het web tussen burger, bedrijfsleven, lokale overheden, het Rijk en ook de rechterlijke macht. Het DSO sluit aan op: bestaande en komende generieke digitale overheidsvoorzieningen informatie in bestaande gegevensbanken interne processen bij bevoegd gezagen het proces van publicatie van wetten Informatie die al bekend is, hoeft daardoor niet nogmaals te worden ingevuld, aangevraagd of opgezocht.

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.