DigiD Machtigen

DigiD Machtigen

Met DigiD Machtigen kunnen gebruikers iemand machtigen die namens hen optreedt, bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur. Dit is handig als een gebruiker zelf niet goed met een computer of digitale dienstverlening overweg kan of uit wil besteden naar iemand met meer inhoudelijke expertise. Een gebruiker hoeft met DigiD Machtigen zijn persoonlijke DigiD niet door te geven aan de gemachtigde persoon, en verleent de machtiging voor één afgebakende digitale dienst.

Doel van dit product

DigiD Machtigen maakt het voor gebruikers mogelijk om zich door iemand te laten helpen bij het digitaal regelen van zaken met de overheid, zonder dat zij hiervoor hun DigiD-inloggegevens hoeven te delen.

DigiD machtigen helpt bij regelen online overheidszaken

In Nederland lopen 1,5 miljoen burgers vast bij het regelen van hun online overheidszaken. Overheidsorganisaties staan voor de uitdaging om ook andere opties aan te bieden. DigiD Machtigen is een veilig en betrouwbaar alternatief. Met DigiD kunnen inwoners hun overheidszaken online regelen, met DigiD Machtigen kunnen zij dit door een ander laten doen. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een vrijwilliger van een hulporganisatie zijn. Aangezien DigiD privé is, is het wel zaak deze geheim te houden. Daarom is er DigiD Machtigen. Hiermee geven inwoners iemand anders toestemming om met zijn of haar eigen DigiD de overheidszaken van die inwoners te regelen.

Met DigiD Machtigen geef je iemand anders de bevoegdheid om een strikt afgebakend stukje van jouw digitale overheidszaken te regelen. Bijvoorbeeld de belastingaangifte of alles wat te maken heeft  met studiefinanciering. De gemachtigde helper logt in met zijn eigen DigiD. Zo kunnen dienstverleners altijd zien wie wat gewijzigd heeft.

Doorontwikkeling naar stelsel van vertegenwoordiging

Het ministerie van BZK en Logius werken, in samenwerking met diverse overheidsorganisaties, aan verbetering en uitbreiding van de mogelijkheden op het machtigen, in het digitale proces. Zo wordt het registratieproces bij DigiD Machtigen vergemakkelijkt voor gebruikers. Ook werken ze aan aan de mogelijkheid om informatie over wettelijke vertegenwoordiging aan overheidsdienstverleners terug te koppelen, zoals de bevestiging van bewindvoering of een ouder-kindrelatie. Doel van deze doorontwikkeling is het gebruik van machtigingen te vergemakkelijken en te stimuleren voor zowel gebruikers als overheidsdienstverleners. Er ontstaat hiermee een nieuwe machtigingsvoorziening: het stelsel van vertegenwoordiging. 

Meer weten of aan de slag?

Meer weten over dit product? Neem contact op met het accountmanagement van VNG Realisatie, zij zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over VNG Realisatie.

Aan de slag met DigiD Machtigingen

DigiD Machtigingen

Aanvullende informatie DigiD Machtigen

Voordelen van DigiD Machtigen:

  • Digitale dienstverlening van organisaties wordt nóg toegankelijker.
  • Lagere kosten doordat meer mensen digitale diensten gebruiken en minder een beroep hoeven te doen op medewerkers.
  • Veiligheid voor gebruikers van digitale diensten, omdat zij hun persoonlijke DigiD niet aan een ander hoeven door te geven.

Organisaties die hun klanten de mogelijkheid geven om andere personen of organisaties te laten machtigen zijn:

  • Belastingdienst
  • DUO
  • MijnOverheid