Checklist Informatievoorziening Omgevingswet

Checklist Informatievoorziening Omgevingswet

De Omgevingswet komt snel op gemeenten af. Wat betekent dit voor een gemeente? Hoe bereid een gemeente zich voor op de Omgevingswet? De checklist en handreiking geven inzicht in welke stappen een gemeente nu en in de nabije toekomst kan zetten om de gemeentelijke informatievoorziening gereed te maken voor de Omgevingswet. We raden gemeenten aan te starten met het lezen van de handreiking om vervolgens de checklist in te vullen.

Doel van dit instrument

Het invullen van de checklist geeft een gemeente inzicht in welke stappen ze reeds heeft gezet en welke acties ze nog kan uitvoeren in voorbereiding op de Omgevingswet. De handreiking geeft een aanpak waarmee de gemeentelijke informatievoorziening voorbereid kan worden op de komst van de Omgevingswet.

De checklist als leidraad voor gemeenten

Deze praktische checklist is bedoeld voor gemeentelijke informatiemanagers, informatie-architecten, I&A-adviseurs en projectleiders ICT/ IV. De checklist biedt handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak informatievoorziening voor de invoering van de Omgevingswet. Welke acties dient een gemeente uit te voeren om straks op gebied van informatievoorziening klaar te zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet? 

De checklist is in meerdere sessies en in samenwerking met diverse gemeenten (waaronder Rotterdam, Delft en Den Haag) tot stand gekomen tijdens de 'Aan de slag met de Omgevingswet' ateliersessies. Omdat de digitalisering van de Omgevingswet nog in beweging is, blijven ook de checklist en handreiking zich nog ontwikkelen.

De checklist en de handreiking zijn specifiek voor gemeenten ontwikkeld op basis van de routeplanner digitalisering en de GEMMA doelarchitectuur Omgevingswet.

De handreiking helpt bij de aanpak

De handreiking Informatievoorziening Omgevingswet biedt gemeenten een praktische aanpak om de informatievoorziening voor te bereiden op de Omgevingswet. De handreiking helpt gemeenten om enerzijds de huidige situatie in beeld te brengen en anderzijds een schets te maken van de toekomstige situatie. Hiervoor levert de handreiking een stappenplan voor het doen een nulmeting op de huidige situatie en geeft de handreiking inzicht in de toekomstige situatie. Op basis hiervan kan de gemeente bepalen welke stappen gezet moeten worden om de informatievoorziening op orde te brengen.

Meer weten over de checklist of input aanleveren?

Wil je meer weten over de checklist of heb je input voor de checklist? Neem contact op met Nils Couwenbergh.