Blauwe Knop

Regie op je eigen gegevens met de Blauwe Knop

Grip krijgen op hun financiële situatie is voor veel mensen lastig en complex. Waar vind je goede en bruikbare informatie? De Blauwe Knop biedt mensen de mogelijkheid hun persoonlijke data te downloaden van overheidswebsites. Zij kunnen deze data vervolgens gebruiken voor verschillende doeleinden.

Doel van dit product

De overheid streeft ernaar om mensen regie op de eigen gegevens te geven. Mensen moeten persoonlijke data kunnen gebruiken om hun leven, werk of bedrijf te organiseren.

Regie op eigen gegevens

Op initiatief van enkele partijen uit het Kloosterhoeveberaad is een project gestart met als doel mensen meer regie te geven op hun eigen gegevens. Directe aanleidingen voor dit project zijn:

  • De klantreis die is uitgevoerd op het intakeproces van schuldhulpverlening. Deze klantreis toont met name dips op het moment dat mensen, die al financiële problemen hebben, hun financiële gegevens moeten verzamelen.
  • De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Deze verordening regelt dat mensen recht hebben op inzicht in hun eigen gegevens.
  • De behoefte van uitvoeringsorganisaties en gemeenten om gegevens uit te wisselen ten behoeve van betere dienstverlening.

Eén herkenbare oplossing (‘de Blauwe Knop’)

Op dit moment bieden gemeenten en uitvoeringsorganisaties al de mogelijkheid om gegevens te downloaden. Alleen doet elke organisatie dat weer op haar eigen manier en zijn de gegevens niet altijd compleet en vergelijkbaar gestandaardiseerd. De vraag is of mensen al deze verschillende mogelijkheden op verschillende omgevingen in verschillende vormen nog ‘begrijpen’. Daarom werken een aantal gemeenten en uitvoeringsorganisaties nu aan één herkenbare oplossing (‘de Blauwe Knop’). Een oplossing waarmee mensen (deelsets van) persoonlijke data kunnen downloaden in een gewaarmerkt document. Zodat ze deze vervolgens kunnen gebruiken, om zelf inzicht te krijgen of bijvoorbeeld bij het aanvragen van schuldhulpverlening, een hypotheek of een huurwoning.

Dat is de eerste stap naar volledige regie op gegevens voor mensen. In eerste instantie downloaden zij hun data, die ze vervolgens kunnen gebruiken. In de finale oplossing hebben mensen zelf de controle over de gegevens. Ze kunnen wanneer dit gewenst of nodig is, zelf bepalen welke gegevens zij voor welke (levens-)gebeurtenis inzetten en delen met een of meerdere partijen. De gegevens die worden ingezet, zijn dan gewaarmerkt of geverifieerd door een bevoegde instantie.

Momenteel werken DUO, UWV en CAK samen met de gemeente Den Haag en Boxtel/Sint-Michielsgestel (Mijn gemeente Dichtbij) in een pilot om op hun omgevingen de Blauwe Knop beschikbaar te maken. Meerdere partijen hebben interesse getoond om deel te nemen aan deze pilot.