Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet

Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten

De invoering van de Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee voor gemeenten. Om die gecontroleerd door te voeren, dienen zaken op systematische wijze gepland en uitgevoerd te worden op basis van een gedegen impactanalyse. De Bedrijfsarchitectuur is een instrument om de impact van veranderingen te bepalen. Vervolgens vertaalt men die impact naar een gewenste nieuwe situatie én een praktische aanpak om daar te komen.

Doel van dit instrument

De Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet ondersteunt gemeenten bij het inrichten en/of aanpassen van organisatie- en bedrijfsprocessen aan de nieuwe eisen voortvloeiend uit de Omgevingswet.

Waarom een bedrijfsarchitectuur opzetten

De bedrijfsarchitectuur vormt de eerste stap in een architectuurstudie en beschrijft de gewenste situatie van de “werkelijke wereld”, in termen van actoren en rollen (“wie”), producten en diensten (“wat”) en processen (“hoe”). De bedrijfsarchitectuur bied inzicht in de samenhang hiertussen. Dat inzicht is nodig om de gemeentelijke organisatie en processen doeltreffend aan te passen aan de nieuwe eisen. De bedrijfsarchitectuur vormt de basis voor het ontwerpen van de logische of applicatiearchitectuur waarin applicaties, gegevens en services de hoofdrol spelen.

Aansluiten via GEMMA online

De bedrijfsarchitectuur is direct bruikbaar. Deze powerpointversie is bedoeld om te gebruiken in gesprekken tussen business en IT, en tussen lijn en project. Op GEMMA online is de bedrijfsarchitectuur ook vanuit de architectuurrepository beschikbaar voor raadplegen en/of downloaden (als ArchiMate-bestand). Daar is een nadere uitwerking van de bedrijfsprocessen opgenomen en wordt de verbinding gemaakt met de applicatie- en informatiearchitectuur. Deze vorm is met name bedoeld voor architecten die de bedrijfsarchitectuur willen integreren in de eigen architectuurmodellen.

Meer weten, of aan de slag?

Meer informatie is te vinden op GEMMA online onder het thema Omgevingswet.

In de praktijk

De Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet is ontwikkeld door VNG Realisatie met betrokkenheid van mensen uit meerdere gemeenten in het projectteam en in de architectuur klankbordgroep Invoering Omgevingswet. Gemeenten die deelnemen zijn onder meer Delft, Rotterdam, Haarlem, Den Haag en Eindhoven.