APV (vergunnings)loket online

APV (vergunnings)loket online

Elke gemeente maakt gebruik van het Omgevingsloket online (Olo). Olo is 1 loket voor alle vergunningen en ontheffingen die vallen onder de omgevingswet. Olo checkt op basis van de werkzaamheden of de initiatiefnemer meldings- of vergunningplichtig is.

Wij herkennen dat voor APV vergunningen een soortgelijke structuur en werkwijze gewenst is. Online worden vele webpagina’s aangeboden om na te gaan of er een vergunning vereist is en om deze vervolgens aan te vragen. Dit moet veranderen naar 1 online loket dat een integrale check aanbiedt en een integrale aanvraag voor deze activiteiten.  

Doel van dit instrument

Eén digitaal loket aanbieden die de stappen check en aanvraag (en afhandeling) van het meldings- vergunningsproces bevat voor alle vergunningen uit de APV. Hoe mooi zou dat zijn!

Vergunningsloket vanuit de APV

VNG Realisatie heeft met behulp van de methode “klantreis onderzoek” een evaluatie uitgevoerd voor vergunningen vanuit de APV. Daaruit blijkt dat er nog sterke verbeteringen gemaakt kunnen worden ten aanzien van de transparantie, efficiëntie en effectiviteit van deze processen.

Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. Het kan met Omgevingsloket online.

1 APV vergunningsloket

Voor initiatiefnemers is het een online zoektocht om na te gaan of zij vergunningplichtig zijn voor een activiteit die zij willen uitvoeren. Heb je een Evenementenvergunningen, Drank- en horeca vergunningen, geluidontheffing, standplaatsvergunning of ander soortige vergunning nodig? Voor iedere activiteit die een burger initieert gaat hij naar een ander digitaal loket/portaal. Iedere burger is erbij geholpen als aanvragen onder één loket plaatsvinden: het omgevingsloket (Olo). Eén portaal waar de initiatiefnemer in één keer geholpen is voor de check en aanvraag van alle vergunningen binnen de omgevingswet.