Vernieuwingsprogramma Werk in Inkomen

Vernieuwingsprogramma Werk in Inkomen

Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in het Vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen.

Belang van dit onderwerp

Er worden nog nadrukkelijker dan voorheen, eisen gesteld aan de samenwerking binnen de ketens van Werk en Inkomen. De technologische ontwikkelingen versterken deze behoefte. Vanuit SZW-initiatieven, in samenwerking met de SUWI-partijen en in overleg met gemeenten is de VNG begonnen met een Vernieuwingsprogramma op het gebied van Werk & Inkomen.

Waarom

Het programma met als thema de inwoner, van toneelknecht naar regisseur richt zich op vier kernpunten: de trajecten Schuldenproblematiek synchroniseren, het Werkdomein digitaliseren, Inkomensdomein (Suwinet) moderniseren en de bestaande digitale SUWI-uitvoering stroomlijnen.  

4 producten die raken aan dit onderwerp

Schuldhulpverlening: Verbinden op inhoud, synchroniseren van activiteiten

De aanpak van schulden is een belangrijk gezamenlijk speerpunt van de rijksoverheid en gemeenten. Daaronder vallen veel verschillende maatregelen en initiatieven, die grote impact hebben op de bedrijfsvoering en informatievoorziening van gemeenten.
Gewijzigd: 29 januari 2019
product

Collectieve afspraken
In gebruik