Uitvoeringstoetsen

Uitvoeringstoetsen

Vanuit het Rijk komen veel nieuwe taken af op gemeenten. Deze zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. De uitvoeringstoets beoordeelt al bij de beleidsvorming en bij de totstandkoming van wetgeving of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn. De uitvoeringstoets kijkt naar bestuurlijk draagvlak, planning, financiering en informatiekundige gevolgen.

Belang van dit onderwerp

De overheid ontwikkelt allerlei (elektronische) voorzieningen. De uitvoeringstoets geeft antwoord op de vraag of de nieuwe wet- en regelgeving haalbaar is voor gemeenten.

Waarom

VNG Realisatie voert voor gemeenten impactanalyses en uitvoeringstoetsen uit. De uitvoeringstoets geeft antwoord op de vraag of de nieuwe wet- en regelgeving haalbaar is voor gemeenten. Als een voornemen leidt tot daadwerkelijke invoering, rijst de vraag hoe gemeenten dit gaan doen. Deze vraag wordt beantwoord in de impactanalyse.

De uitvoeringstoets beoordeelt al bij de beleidsvorming of bij de totstandkoming van wetgeving of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar zijn. De uitvoeringstoets kijkt naar bestuurlijk draagvlak, planning, financiering en informatiekundige gevolgen.