GGI-Services

GGI-Services

GGI-Services biedt een landelijk integratieplatform waarmee data op een eigentijdse wijze via api’s (application programming interface) ontsloten kunnen worden en waarmee gestandaardiseerde koppelingen van applicaties met andere applicaties afgenomen kunnen worden. Tevens kunnen via GGI-Services koppelingen naar landelijke voorzieningen worden afgenomen.

Doel van dit product

Het gemakkelijk en betrouwbaar ontsluiten en delen van data.

Voordelen GGI-Services

GGI-Services ondersteunt ketensamenwerking binnen de overheid. Via GGI-Services kan een gemeente straks per datastroom een werkende koppeling afnemen. Hierbij is preventief getest dat die koppeling werkt en voldoet aan de betreffende standaarden. Vanuit één lokale connector kan een gemeente straks de verbinding maken met GGI-Services en daardoor gebruikmaken van het totale aanbod van aanwezige services van alle leveranciers. Dit maakt het mogelijk om per afgenomen service de best passende leverancier te selecteren. Dit zorgt er ook voor dat de flexibiliteit binnen het applicatielandschap van een gemeente groter wordt. 

Implementatie van GGI-Services

Binnen de expertgroep van gemeenten worden momenteel de architectuur en de procesmodellen van GGI-Services uitgewerkt. Na finalisering daarvan start de marktverkenning als voorbereiding op het daadwerkelijk realiseren van GGI-Services. Verwacht wordt dat GGI-Services medio 2019 beschikbaar is.