13/11/2018

‘Burgerpeiling ondersteunt gesprek over begroting’

Met de Burgerpeiling kun je het gesprek met inwoners aangaan, het is een soort thermometer die laat zien wat er speelt in de gemeente. Coen Derickx, gemeentesecretaris van Loon op Zand, peilt jaarlijks hoe het ervoor staat in zijn gemeente. 
Lees verder

12/11/2018

Webinar: een betere ondernemersdienstverlening dankzij de MogelijkMaker

'Een MogelijkMaker, dat ben ik niet alleen, dat zijn wij bij de gemeente Heusden allemaal.' MogelijkMaker Jolanda Verbiesen. Bent u bij de gemeente betrokken bij ondernemersdienstverlening? En wilt u de kwaliteit van deze dienstverlening verbeteren? Volg dan op 27 november het live webinar over de MogelijkMakers.
Lees verder

12/11/2018

Meer dan 100 gemeenten aangesloten op IPv6

De gemeente Culemborg is de 100ste gemeente waarvan de website via een modern toekomstzeker IPv6 internetadres bereikbaar is. De inhaalslag die de Nederlandse gemeenten eind 2016 zijn begonnen heeft hiermee de eerste grote mijlpaal bereikt. Ruim 25% van alle gemeentelijke websites heeft inmiddels een IPv6 adres.
Lees verder

12/11/2018

Informatiesessies Single Digital Gateway

Onlangs is de Europese verordening Single Digital Gateway door het Europees Parlement bekrachtigd. Deze verordening schrijft alle Nederlandse overheidsorganisaties voor hun informatievoorziening in een aantal sectoren en een aantal specifieke diensten toegankelijk te maken en te vertalen voor EU-burgers en bedrijven uit andere lidstaten.
Lees verder

08/11/2018

Grote belangstelling voor HDLO2018: download nu de app!

Download de congresapp nu en volg alles digitaal! Al meer dan 200 belangstellenden hebben zich ingeschreven voor de vijfde editie van het congres Houd de lijn open.
Lees verder

08/11/2018

Handleiding eIDAS beschikbaar

VNG Realisatie heeft met medewerking van gemeenten Rotterdam en Den Haag en leveranciers uit de eIDAS-keten (Digidentity, PinkRoccade Local Government en SIMgroep) een technisch georiënteerde handleiding eIDAS opgesteld.
Lees verder

08/11/2018

Harmoniseren van begrippen: een stappenplan!

Dezelfde taal spreken is vaak een voorwaarde om effectief en succesvol te kunnen handelen. Ook voor de invoering van de Omgevingswet is 'dezelfde taal spreken' van belang en moet er een begin gemaakt worden met het harmoniseren van begrippen. In samenwerking met meerdere gemeente heeft VNG Realisatie een praktijkproef gedaan die deze opgave aangaat.
Lees verder

06/11/2018

Denktank IZO: Iedereen binnenboord

Op 22 november a.s. organiseren het Platform IZO en het Zorginstituut een nieuwe Denktank IZO. Thema van deze dag is 'Iedereen binnenboord'. Werken aan inclusieve systemen voor informatie-uitwisseling in zorg en ondersteuning.
Lees verder

05/11/2018

MijnApp: samen werken aan een nieuw informatielandschap

Één app voor alle dienstverlening: dat is de ambitie van MijnApp. De app wordt ontwikkeld samen met leveranciers, gemeenten en andere partijen en zal uiteindelijk deel uitmaken van een gemeentelijk IT-landschap dat er nogal anders uitziet dan het huidige.
Lees verder

01/11/2018

Update stand van zaken aanbesteding GGI-Veilig

Op vrijdag 14 september is de aanbesteding GGI-Veilig gepubliceerd op de marktplaats van de VNG. De uitvraag omvat 3 percelen met een samenhangend portfolio van producten en diensten die gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen inzetten voor het verhogen van de digitale weerbaarheid.
Lees verder