28/03/2019

Aanmeldtermijn deelname marktverkenning GT Software Broker verlengd

Het projectteam GT Software Broker heeft besloten de aanmeldtermijn voor deelname aan de marktverkenning GT Software broker/reseller te verlengen naar 5 april 2019.
Lees verder

27/03/2019

Nationale ombudsman: zet omwonenden centraal in de informatie over vergunningen

De Nationale ombudsman heeft signalen ontvangen van burgers over informatieverstrekking rondom vergunningverlening. Het blijkt dat de informatie over (te verlenen) vergunningen de burger niet altijd bereikt. Ook is de informatie van en over de vergunning voor hen niet altijd voldoende begrijpelijk. Deze signalen zijn voor de Nationale ombudsman aanleiding geweest om in kaart te brengen hoe informatieverstrekking wordt ervaren.
Lees verder

26/03/2019

Blij aan de balie: een theatervoorstelling over klantcontact bij gemeenten

Grappig, confronterend, herkenbaar. Blij aan de balie is een theatervoorstelling over de dagelijkse praktijken van baliemedewerkers bij Burgerzaken. De voorstelling zet je aan het denken en laat je op invoelende, maar vooral grappige wijze zien hoe belangrijk de rol van de baliemedewerker is.
Lees verder

25/03/2019

Gemeenten werken verder aan objectenregistratie

Gemeenten hebben gezamenlijk weer een aantal stappen gezet in de verdere uitwerking van de samenhangende objectenregistratie
Lees verder

25/03/2019

Raamovereenkomst GT Connect gegund aan Atos Nederland B.V.

De raamovereenkomst voor de gezamenlijke aanbesteding GT Connect is gegund aan Atos Nederland B.V.
Lees verder

22/03/2019

API-lab ZGW voor ontwikkelaars 17 en 18 april

Op 17 en 18 april organiseert VNG Realisatie in samenwerking met gemeenten en ICT-leveranciers opnieuw een API-lab.
Lees verder

19/03/2019

Whitepaper: Sensoren en de rol van gemeenten

De digitale samenleving krijgt steeds meer vorm. Ook onze fysieke leefomgeving wordt steeds meer digitaal door de toenemende inzet van sensoren om data mee te verzamelen. Gemeenten verzamelen zelf sensordata, maar ook ondernemers, wetenschappers en inwoners zetten sensoren in.
Lees verder

18/03/2019

Waar is woensdag mijn stemlokaal?

Ongeveer 13 miljoen Nederlanders mogen op woensdag 20 maart naar de stembus voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, die gelijktijdig met de waterschapsverkiezingen plaatsvinden. In alle 355 gemeenten kunnen inwoners hun stem uitbrengen. Maar waar precies?
Lees verder

15/03/2019

Van toneelknecht naar regisseur

Gemeenten en leveranciers hebben elkaar nodig om de transitie naar een nieuw ICT-landschap te maken. Focus en duidelijkheid zijn onontbeerlijk om deze transitie te maken. Leveranciersbijeenkomsten, een sourcingstrategie en een roadmap moeten die duidelijkheid geven.
Lees verder

14/03/2019

Druk bezocht Congrestival samen organiseren

“Gun uzelf dat u dingen doet die u nooit eerder deed, want dan komt u op plekken waar u nooit eerder was. Als we dat doen op basis van vertrouwen, dan komen we verder,” zei Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, in zijn opening van het Congrestival samen organiseren: Durf en vertrouwen.
Lees verder