03/06/2019

VNG, het Kadaster en DataLand ondertekenen plannen voor vervangende dienstverlening DataLand

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kadaster en DataLand hebben de plannen ondertekend waarmee uitvoering wordt gegeven aan vervangende dienstverlening voor de klanten van DataLand.
Lees verder

29/05/2019

Medewerking coördinatoren GMSD gevraagd voor Monitor abonnementstarief Wmo

Met ingang van 2019 geldt een vast tarief voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen die gemeenten vanuit de Wmo verstrekken: het zogenoemde abonnementstarief Wmo. Het ministerie van VWS monitort de komende jaren welke effecten de invoering van dit abonnementstarief heeft op de omvang en de duur van het  gebruik van maatwerkvoorzieningen en op de uitgaven daarvoor.
Lees verder

29/05/2019

Arne van Hout nieuwe voorzitter Taskforce Samen Organiseren

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Arne van Hout voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen Organiseren als opvolger van Peter Hennephof. Arne van Hout neemt per 1 juni 2019 het stokje over.
Lees verder

29/05/2019

Extra Bijeenkomst Consultatie Gegevenslandschap 4 juli in Den Haag

Wegens grote belangstelling organiseert VNG Realisatie op 4 juli een extra bijeenkomst over de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap specifiek voor gemeenten.
Lees verder

29/05/2019

Strategiedocument en webinars GT Software Broker

In de afgelopen twee weken hebben de regiobijeenkomsten GT Software Broker plaatsgevonden. De ideeën voor deze aanbesteding zijn kritisch positief ontvangen. Dit is natuurlijk de juiste manier om tot het gewenste gedragen bestek te komen.
Lees verder

29/05/2019

Opening inschrijving GT Print en regiosessies

Vanaf 11 juni 2019 start de inschrijving voor GT Print. Een overeenkomst tussen de gemeente / deelneming en VNG realisatie. Hiermee sluit de gemeente / deelneming zich aan bij de aanbesteding GT Print. 
Lees verder

28/05/2019

Blog Hugo Aalders: Gyroscopisch sturen

Sturen in een netwerksamenwerking is heel lastig, want je werkt met zijn allen aan een gezamenlijk doel en niemand is de baas. Je kunt wel sturen, maar het vereist een speciaal soort stuurmanskunst.
Lees verder

28/05/2019

Marktverkenning VNG Omgevingswet Software

VNG voert namens alle gemeenten een marktverkenning uit onder leveranciers naar het softwareaanbod voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Lees verder

23/05/2019

Regiobijeenkomsten over abonnementstarief Wmo, PGB 2.0 en Standaard administratieprotocollen

In het sociale domein spelen verschillende onderwerpen die grote impact hebben op gemeenten, zowel op beleidskeuzes als op de inrichting van de backoffice. Om gemeenten goed voor te bereiden, organiseren VWS, VNG, CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein in juni en juli vijf regiobijeenkomsten.
Lees verder

17/05/2019

Uitvraag “Principes voor de digitale samenleving”

Oproep: gemeenten gevraagd om medewerking bij 'Principes voor de digitale samenleving'.
Lees verder