22/02/2019

Samen ontwikkelen voor het sociaal domein

Op woensdagmiddag 23 januari vond het openingsfestival PraktijkLab i4Sociaal plaats waarin “Hoe maken we (tijdelijk) werken aantrekkelijker” centraal stond. PraktijkLab i4Sociaal werd georganiseerd door de i4Sociaal gemeenten Enschede, Zwolle, Groningen en Deventer in samenwerking met VNG Realisatie. 
Lees verder

21/02/2019

Utrechts Huishoudboekje: innoveren is ook anders durven doen

Er bestaan geen eenvoudige oplossingen voor complexe problemen; en schuldenproblematiek is een complex probleem. Ook al is het doel helder – inwoners ondersteunen in een gezonde financiële huishouding – de weg daar naartoe kent vele afslagen. In Utrecht kiest men bewust voor een bochtig en onbekend parcours. Wil je echt innoveren dan moet je de durf hebben om te sprinten en onderweg onbekende afslagen te nemen.
Lees verder

21/02/2019

Project GT Microsoft succesvol afgerond

Op vrijdag 15 februari ondertekenden Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur VNG, en Emily Glastra, directeur publieke sector bij Microsoft Nederland, de nieuwe gemeentelijke voorwaarden Microsoft.
Lees verder

21/02/2019

Aan de slag met GGI-Netwerk

16 bijeenkomsten, meer dan 335 deelnemers van 175 verschillende organisaties, van gemeente, samenwerkingsverband tot brandweerorganisatie, dat was het resultaat van het initiatief van verschillende gemeenten om samen met de accountmanagers en implementatieadviseurs van VNG Realisatie informatiebijeenkomsten te organiseren over aansluiten op GGI-Netwerk.
Lees verder

20/02/2019

Gemeenten aan de slag met ontwikkeling Principes voor de digitale stad

Op vrijdag 15 februari vond de kick-off bijeenkomst van de Werkgroep Principes voor de digitale stad plaats. De werkgroep gaat de komende tijd aan de slag met het doorontwikkelen van de principes, waarvoor Eindhoven en Amsterdam in 2017 de basis hebben gelegd. Het doel is om een vernieuwde set van principes eind 2019 aan alle leden van de BALV voor te leggen.
Lees verder

20/02/2019

Vernieuwing in zicht voor DigiD Machtigen

Sinds een jaar of tien bestaat DigiD Machtigen, een service die het mogelijk maakt dat derden met uw toestemming digitaal zaken doen met de overheid. Tot nu toe valt het gebruik tegen. Een vernieuwde machtigingsvoorziening, met meer mogelijkheden, moet daar verandering in brengen en moet tegelijkertijd ook een halt toeroepen aan het ‘uitlenen’ van de DigiD.
Lees verder

19/02/2019

Nieuwe OMOOC: ‘Digitalisering doet ertoe’

Het Kennisnetwerk Data en Smart Society wijst u graag op de OMOOCS van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De nieuwste editie, ‘Digitalisering doet ertoe’, staat sinds 15 januari online en is hier te vinden.
Lees verder

14/02/2019

Peter Hennephof nieuwe voorzitter Taskforce Samen organiseren

De Vereniging van Gemeentesecretarissen heeft Peter Hennephof, gemeentesecretaris van Den Haag, voorgedragen als voorzitter van de Taskforce Samen organiseren. Hij volgt Irma Woestenberg op, de huidige voorzitter van de Taskforce.
Lees verder

14/02/2019

Bijeenkomsten ‘Meesterschap in monitoring’ in maart en april

Samen met gemeenten wil de VNG het meesterschap in het monitoren in het sociaal domein verder ontwikkelen met drie bijeenkomsten ‘Meesterschap in monitoring’.
Lees verder

14/02/2019

Leerreis Omgevingswet - ‘Met een koffer vol kennis en inspiratie weer naar huis’

Carolien Drupsteen, programmamanager Omgevingswet in Amersfoort, gaf zich op voor de leerreis Omgevingswet. We vroegen naar haar bevindingen tot nu. Voldoet de opleiding aan haar verwachtingen? En kan ze er al wat mee in haar werk?
Lees verder