07/06/2019

Leveranciers omarmen standaard verwerkersovereenkomst gemeenten

Gemeenten en leveranciers spreken af vanaf 1 januari 2020 de standaard verwerkersovereenkomst te gebruiken. Hiermee wordt gewerkt met één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens door leveranciers.
Lees verder

07/06/2019

Oefenomgeving toepasbare regels in juli beschikbaar

Vanaf begin juli 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020 kunnen gemeenten zelf oefenen met toepasbare regels. Dat kan in een oefenomgeving in de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Lees verder

07/06/2019

Gemeente Groningen bloeiende proeftuin voor digitale democratie

Ter versterking van de lokale digitale democratie maakt de gemeente Groningen belangrijke stappen met de inrichting van een open source online platform voor burgerparticipatie.
Lees verder

06/06/2019

Vastgesteld meerjarenprogramma GGU vraagt om actieve houding bestuurders

Tijdens de algemene leden vergadering van de VNG is het meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020 – 2024 vastgesteld. In dit programma wordt gewerkt aan toepassingen om de uitvoering van de gemeenten te verbeteren.
Lees verder

06/06/2019

Meld u aan voor de Summer Schools Lokale Digitale Democratie

Digitalisering biedt kansen én belemmeringen voor de lokale democratie. Op 21 juni, 5 juli en 19 juli onderzoeken we beide kanten en zoomen in op de impact die digitalisering heeft op de verschillende rollen in het lokaal bestuur.
Lees verder

06/06/2019

Gezamenlijke uitvoering gemeenten structureel voortgezet

Gemeenten zetten hun samenwerking op gebied van ICT en nieuwe technologie structureel voort. Dat hebben de leden op de Algemene Ledenvergadering besloten tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.
Lees verder

06/06/2019

Standaard Verwerkersovereenkomst gemeenten wordt verbindend

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG op 5 juni 2019 hebben gemeenten ingestemd met het standaard verklaren van de gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) per 1 januari 2020.
Lees verder

04/06/2019

Specificaties software Omgevingswet beschikbaar

Om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 moeten gemeenten hun informatievoorziening aanpassen. In de praktijk hebben gemeenten nieuwe software nodig of hun huidige software aanpassen.
Lees verder

04/06/2019

Ook Rotterdam aangesloten op govroam

Govroam is de netwerkdienst waarmee medewerkers van de overheid veilig op internet kunnen inloggen. Sinds de start in 2015 zijn circa 300 partijen uit de publieke sector aangesloten, waaronder 165 gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Begin mei sloot ook de gemeente Rotterdam aan.
Lees verder

04/06/2019

Burgerrechten in digitaliserende steden? Kom op 19 juni naar 'We Make the City', Amsterdam

Van 17-23 juni organiseert de gemeente Amsterdam 'We make the city'. Samen maken we de stad. Het festival om steden meer leefbaar, veilig, rechtvaardig, duurzaam, bereikbaar en inclusief te maken.
Lees verder