18/06/2019

VNG Realisatie e-Magazine juni 2019

Om klaar te zijn voor de (digitale) toekomst, heeft de gemeente Etten-Leur een nieuwe visie op informatievoorziening opgesteld. Dit en meer in het VNG-Realisatie e-magazine.
Lees verder

17/06/2019

Ameland als 200ste gemeente over op IPv6

Onlangs is Ameland als 200ste gemeente aangesloten op IPv6, een nieuwe reeks internetadressen. Die nieuwe reeks is nodig nu er steeds meer gebruik wordt gemaakt van apparaten die vragen om een directe toegang tot internet en de oude reeks internetadressen (IPv4) opraakt.
Lees verder

14/06/2019

Voorlopige gunning GGI-Veilig bekend

De voorlopige gunning van de aanbesteding GGI-Veilig is bekend. Met GGI-Veilig worden raamovereenkomsten gesloten voor producten en diensten waarmee alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hun digitale weerbaarheid kunnen vergroten.
Lees verder

13/06/2019

‘Bestuurders gaan over het dataverkeer’

Het is geen nieuw idee, maar nieuw is wel dat alle gemeenten meedoen: Common Ground, een groot project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de informatievoorziening te moderniseren en veiliger te maken. Veel bestuurders willen weinig weten van ICT en dat is erg riskant, vindt de Leidse burgemeester Henri Lenferink.
Lees verder

13/06/2019

Opnieuw livestream tijdens demo en sprint review Zaakgericht werken (ZGW)

Tijdens de demo en sprint review Zaakgericht werken (ZGW) op donderdag 20 juni is er een livestream (in de vorm van een webinar) beschikbaar. U kunt vanaf uw eigen werkplek meekijken (10:00 - 12:00 uur) en vragen stellen terwijl de sessie bezig is.
Lees verder

13/06/2019

Gemeenten brengen digitale archieven op orde

Whatsappberichten, e-mails… de tijd dat papieren documenten overzichtelijk bij elkaar in één dossier werden opgeborgen, is voorbij. Digitaal werken heeft grote consequenties voor het bewaren van informatie.
Lees verder

13/06/2019

Start programma 'Haal Centraal'

Donderdag 6 juni vond de feestelijke aftrap plaats van het landelijke programma Haal Centraal. Haal Centraal is een programma van de G5 gemeenten samen met VNG Realisatie, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en zorgt ervoor dat gemeenten efficiënter en effectiever gebruik kunnen maken van basisgegevens in hun primaire processen, zoals subsidieverstrekking, verhuizing, bezwaar, vergunningen.
Lees verder

13/06/2019

Verhelderend: uw eigen toelichting op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Als gemeente is het mogelijk om uw eigen toelichting te geven op de cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Dit helpt gebruikers om het verhaal achter de cijfers over uw gemeente beter te begrijpen of in de juiste context te zien. Zo kunnen deze gebruikers – zoals raadsleden, beleidsmedewerkers of inwoners - de cijfers beter interpreteren en toepassen.
Lees verder

12/06/2019

Masterclass ‘Verwerving Omgevingswetsoftware door gemeenten’

Vraagt u zich af welke software nu (echt) nodig is en welke software straks ook aansluit op het DSO-LV? Vindt u het verwervingsvraagstuk ten aanzien van deze software, zeker met deze grote stelselwijziging op komst, lastig? In de eendaagse masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt VNG, gemeenten in het zetten van de stappen om DSO-G op orde te krijgen.
Lees verder

11/06/2019

Gemiddelde woonlasten huurders variëren van 30 - 41% inkomen

Huurders van corporatiewoningen besteden gemiddeld 32% van hun netto inkomen aan woonlasten (huur, energie en belastingen). Particuliere huurders zijn gemiddeld 37% van hun inkomen kwijt aan de totale woonlasten. Dat blijkt uit de op 11 juni verschenen Lokale Monitor Wonen 2019 van Aedes, Woonbond, G4, G40 en VNG.
Lees verder