13/06/2018

E-factureren helpt dienstverlening te optimaliseren

Alle overheden kunnen uiterlijk 18 april 2019 e-facturen ontvangen en verwerken. Dit is bepaald in de Europese Richtlijn 2014/55/EU. Staatssecretaris Knops van BZK heeft hierover een brief gestuurd aan alle gemeenten, provincies en waterschappen.
Lees verder

13/06/2018

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel digitale overheid

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met het wetsvoorstel digitale overheid.
Lees verder

12/06/2018

Handreiking verminderen regeldruk door gemeenten gepubliceerd

Ondernemers en inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en de (economische) groei van een gemeente.
Lees verder

11/06/2018

Samen ontwikkelen als nieuwe norm

De relatie tussen gemeenten en IT-leveranciers gaat op de schop, als het aan gemeenten ligt. Om echt goede oplossingen te vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken is veel kennis nodig en daarvoor zullen gemeenten moeten samenwerken.
Lees verder

11/06/2018

VNG publiceert tussenstand van de GGU

De VNG ondersteunt gemeenten met een breed palet aan activiteiten, die vallen onder de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Met de online publicatie GGU Tussenstand geven we u een impressie van wat er zoal onder de GGU gebeurt.
Lees verder

08/06/2018

Overheid: focus op verbinding en wees echt innovatief!

Met deze oproep aan de overheid start het essay dat Larissa Zegveld (algemeen directeur Wigo4it) en Eelke Horselenberg (Adviseur VNG) hebben geschreven. “
Lees verder

08/06/2018

Verwerkersovereenkomst GIBIT nu conform AVG

De AVG heeft ook gevolgen voor contracten die worden afgesloten onder de GIBIT, de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT. 
Lees verder

07/06/2018

Blog Hugo Aalders: De overheid is Google niet

De overheid is geen Google of Amazon en dat is maar goed ook, schrijft Aalders in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

07/06/2018

Publicatie resultaten mysteryguest onderzoek Ministerie EZK

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wilde weten hoe het staat met de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven. Daarom heeft het ministerie een mysterycliëntonderzoek laten uitvoeren onder een steekproef van 160 gemeenten.
Lees verder

06/06/2018

Praktijkproeven Omgevingswet in Q3 en Q4 – Leveranciers, aanmelden kan vanaf nu!

Praktijkproeven zijn hét instrument om te ontdekken of wat is bedacht en gebouwd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet, werkt en de doelen van de wet ondersteunt. Gemeenten kunnen zo ervaring opdoen met het werken volgens de nieuwe Omgevingswet.
Lees verder