27/06/2019

Euro’s naar de zorg, niet naar de administratie

Niemand wil onnodige administratieve lasten, maar toch zijn ze er. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein werkt samen met gemeenten en zorgaanbieders om administratieve lasten in het sociaal domein structureel terug te dringen.
Lees verder

27/06/2019

Verandering in aanlevering resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdhulp zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de cliënten.
Lees verder

27/06/2019

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

De voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) geeft inzicht in wat het afgelopen half jaar in de gezamenlijke uitvoering is bereikt.
Lees verder

26/06/2019

Gemeente Breda vindt Gemeentelijk Gegevenslandschap hard nodig

In juni en juli houdt VNG Realisatie meerdere bijeenkomsten in het kader van een consultatie rondom de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap.
Lees verder

26/06/2019

Enthousiasmeren gemeenten door gezamenlijk netwerk te laten zien

Gemeentelijke Werkorganisatie Duivenvoorde en Parkstad-IT maken sinds juni volop gebruik van GGI-Netwerk. Zij maken deel uit van de 44 gemeenten die nu zijn aangesloten.
Lees verder

25/06/2019

Grip op schulden

Schuldhulpverlening is voor bijna elke gemeente een belangrijk aandachtspunt. Veel gemeenten zijn dan ook bezig met initiatieven die inwoners met problematische schulden ondersteunen. Eén daarvan is de Blauwe Knop.
Lees verder

25/06/2019

Ingrid Hoogstrate per 1 september nieuwe directeur Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN)

Ingrid Hoogstrate is per 1 september de nieuwe directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Lees verder

21/06/2019

DSO-dag 18 juni 2019: Ready to interact

Voor de tiende keer presenteerde het ontwikkelteam van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) het kwartaalresultaat op de landelijke DSO-dag van 18 juni. Het thema: ready to interact.
Lees verder

20/06/2019

Laatste hulp bij aansluiten op de BRO

Het BRO Implementatieteam heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk bronhouders opgezocht en geholpen met aansluiten op de BRO. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: alle provincies en waterschappen, en driekwart van alle gemeenten zijn nu aangesloten op de BRO.
Lees verder

20/06/2019

Digitale dienstverlening: focus op Verhogen Succesratio Webformulieren

Webformulieren vormen voor inwoners en ondernemers de toegangspoort tot de digitale dienstverlening van uw gemeente. Dat maakt de vraag interessant hoe goed uw webformulieren presteren.
Lees verder