12/03/2019

Principes voor de digitale stad

Een veilige en leefbare openbare ruimte: daar neemt de overheid de verantwoordelijkheid voor. Maar hoe zit het met een toegankelijke en veilige digitale openbare ruimte? Gemeenten, VNG en hun partners ontwikkelen principes voor de digitale stad.
Lees verder

12/03/2019

Tien elementen die werken in ondernemersdienstverlening

Welke factoren dragen bij aan een succesvolle ondernemersdienstverlening? Wat doen de goed scorende gemeenten anders dan de rest?
Lees verder

11/03/2019

IBD zoekt gemeentelijke versterking

Bij de IBD ondersteunen we gemeenten bij het beveiligen en beschermen van hun informatie(systemen). Kennis van de gemeentelijke praktijk is hierbij van groot belang. Daarom is in het team ruimte voor medewerkers van gemeenten om gedurende een half jaar of een jaar, 16 uur per week, mee te draaien.
Lees verder

11/03/2019

Veters strikken tijdens de race

Waarom lukt het zelfs tijdens de datarevolutie niet om voldoende aandacht en eensgezindheid te organiseren op het gebied van gegevensmanagement? Dat vraagt Wim Stolk, voorzitter van de Expertgroep Gegevensmanagement van GEMMA/NORA, zich af in zijn blog op iBestuur. Op 4 april organiseert de expertgroep een symposium.
Lees verder

08/03/2019

Pilot ENSIA-BIO van start: gemeenten optimaal voorbereiden op de BIO

Vanaf 2020 gelden nieuwe normen voor informatiebeveiliging voor de gehele Nederlandse overheid. Het normenkader baseline informatiebeveiliging overheid ofwel BIO vervangt de huidige normen en standaarden van gemeenten, provincies, het rijk en de waterschappen.
Lees verder

07/03/2019

Webinar: De succesfactoren van ondernemersdienstverlening

Voor ondernemers zijn gemeenten een belangrijke aanspreekpunt voor vragen en advies. Hoe zorgt u dat u ondernemers goede dienstverlening biedt? VNG Realisatie heeft dit uitgebreid onderzocht. De resultaten delen we graag met u in dit webinar op donderdag 4 april, van 11:00 tot 12:00 uur. 
Lees verder

07/03/2019

Themabijeenkomst digitale informatie: samenwerken en innoveren

Digitaal werken heeft grote consequenties voor het beheer en de vindbaarheid van archieven van gemeenten. Maar ook wettelijke ontwikkelingen zoals de Wet Open Overheid (WOO), de gewijzigde Archiefwet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn van grote invloed op de digitale archieven van gemeenten.
Lees verder

06/03/2019

Aankondiging uitnodiging marktconsultatie aanbesteding GT Software Broker

VNG Realisatie is onder de projectnaam ‘Software Broker’ gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om een platform te verwerven waar gemeenten door hen benodigde standaard software kunnen afnemen.
Lees verder

06/03/2019

Meet met ons de prestaties van uw webformulieren

Sinds kort kunt u als gemeente met hulp van VNG Realisatie het succes van uw webformulieren meten en verbeteren. Tijdens een proefproject met tien gemeenten is aan de hand van drie verschillende formulieren onderzocht welk percentage van de gestarte formulieren ook daadwerkelijk werd voltooid en ingediend. De onderlinge verschillen bleken groot. Gemeenten kunnen op dit punt dus veel van elkaar leren. Als startpunt voor digitale dienstverlening zijn deze formulieren van groot belang voor de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Lees verder

04/03/2019

Equalit in kopgroep GGI-Netwerk

Her en der in het land worden bijeenkomsten gehouden om het GGI-Netwerk te introduceren, een besloten netwerk dat de uitwisseling van gegevens tussen overheden gemakkelijker maakt. Als het gaat om het GGI-Netwerk, zit het ICT-samenwerkingsverband Equalit absoluut in de kopgroep.
Lees verder