Het laatste nieuws

26/06/2019

Gemeente Breda vindt Gemeentelijk Gegevenslandschap hard nodig

In juni en juli houdt VNG Realisatie meerdere bijeenkomsten in het kader van een consultatie rondom de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. Waarom is zo’n landschap belangrijk, welke problemen lost het op en wat is de link met Common Ground?
Lees verder

26/06/2019

Enthousiasmeren gemeenten door voorbeelden van gezamenlijk netwerk te laten zien

Gemeentelijke organisaties Werkorganisatie Duivenvoorde (de ambtelijke fusie van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar) en Parkstad-IT maken sinds juni volop gebruik van GGI-Netwerk. Zij maken deel uit van de 44 gemeenten die nu zijn aangesloten.
Lees verder

25/06/2019

Grip op schulden

Schuldhulpverlening is voor bijna elke gemeente een belangrijk aandachtspunt. Veel gemeenten zijn dan ook bezig met initiatieven die inwoners met problematische schulden ondersteunen. Eén daarvan is de Blauwe Knop.
Lees verder

Overig nieuws

25/06/2019

Ingrid Hoogstrate per 1 september nieuwe directeur Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN)

Ingrid Hoogstrate is per 1 september de nieuwe directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Lees verder

21/06/2019

DSO-dag 18 juni 2019: Ready to interact

Voor de tiende keer presenteerde het ontwikkelteam van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) het kwartaalresultaat op de landelijke DSO-dag van 18 juni. Het thema: ready to interact.
Lees verder

20/06/2019

Laatste hulp bij aansluiten op de BRO

Het BRO Implementatieteam heeft de afgelopen maanden zoveel mogelijk bronhouders opgezocht en geholpen met aansluiten op de BRO. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: alle provincies en waterschappen, en driekwart van alle gemeenten zijn nu aangesloten op de BRO. Vanaf 1 juli 2019 richt het implementatieteam zich alleen nog op nazorg. Dus, laatste kans op hulp de komende maand via de 1-put-actie en de allerlaatste aansluitsessies.
Lees verder

20/06/2019

Digitale dienstverlening: focus op Verhogen Succesratio Webformulieren

Webformulieren vormen voor inwoners en ondernemers de toegangspoort tot de digitale dienstverlening van uw gemeente. Dat maakt de vraag interessant hoe goed uw webformulieren presteren. VNG Realisatie helpt u graag deze effectiviteit oftewel succesratio in kaart te brengen en te verbeteren. De succesratio meet het aantal online aanvragen dat in een bepaalde periode is gestart en zet het af tegen het aantal online aanvragen dat in diezelfde periode is voltooid.
Lees verder

18/06/2019

VNG Realisatie e-Magazine juni 2019

Om klaar te zijn voor de (digitale) toekomst, heeft de gemeente Etten-Leur een nieuwe visie op informatievoorziening opgesteld. Dit en meer in het VNG-Realisatie e-magazine.
Lees verder

17/06/2019

Ameland als 200ste gemeente over op IPv6

Onlangs is Ameland als 200ste gemeente aangesloten op IPv6, een nieuwe reeks internetadressen. Die nieuwe reeks is nodig nu er steeds meer gebruik wordt gemaakt van apparaten die vragen om een directe toegang tot internet en de oude reeks internetadressen (IPv4) opraakt.
Lees verder

14/06/2019

Voorlopige gunning GGI-Veilig bekend

De voorlopige gunning van de aanbesteding GGI-Veilig is bekend. Met GGI-Veilig worden raamovereenkomsten gesloten voor producten en diensten waarmee alle gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden hun digitale weerbaarheid kunnen vergroten.
Lees verder