E-WOZ

Webinars e-WOZ: Wat is het en hoe gaan gemeenten ermee om?

Met e-WOZ hebben inwoners de mogelijkheid om te controleren of de grondslagen voor de WOZ(Waardering Onroerende Zaken)-beschikking juist zijn. KING organiseert de komende periode een aantal webinars, om u beter bekend te maken met e-WOZ.

Wat is het?

e-WOZ maakt voor inwoners transparant waar de WOZ-beschikking op gebaseerd is en biedt burgers de mogelijkheid een melding te doen voordat de beschikking is verzonden. Hiermee gaat de transparantie van uw dienstverlening en kwaliteit van WOZ-administratie omhoog.

Hoe gaan gemeenten ermee om?

Op aanraden van de Waarderingskamer en het gemeentelijk portfolio overleg (GPO), stimuleert KING het gebruik van e-WOZ met onder andere drie webinars. Hierin delen gebruikers geleerde lessen over e-WOZ.

Webinars

U bent van harte uitgenodigd voor de volgende drie webinars:

  • 3 oktober 10.00 - 11.30: Informatie: wat is e-WOZ?

(In het eerste webinar bespreken wij wat e-WOZ inhoudt (en wat niet). Wij bespreken de beoogde doelen van e-WOZ en hoe u deze kunt bereiken. Dit doen we vanuit de evaluaties die zijn uitgevoerd. Er is ook een gast aanwezig die u vragen kunt stellen over de ervaringen met e-WOZ. Wij nodigen u van harte uit bij deze eerste online-bijeenkomst.)