Terugmeldproces

Terugmelden: Van basis naar keten

VNG/KING heeft in 2017 een behoefte-onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen waar gemeenten en hun samenwerkingspartners behoefte aan hebben bij het inrichten van een terugmeldproces.

Voor dit onderzoek zijn verschillende gesprekken gevoerd met verschillende organisatie. Tijdens deze gesprekken is in kaart gebracht wat de werkzaamheden zijn van betrokkenen in relatie tot terugmelden;

  • welke behoeften zij hebben bij het uitvoeren en verbeteren van hun werk, en
  • welke belemmeringen zij hierbij ervaren en welke vragen dit oproept.

Terugmelden

Terugmelden op basisregistraties is voor overheden wettelijk verplicht. Het levert een cruciale bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van gegevens. Iedereen heeft daar belang bij: de gemeente, haar inwoners en ondernemers en overige afnemers van de gegevens. Terugmelden is dan ook een ketenverhaal van alle overheden, uitvoeringsorganisaties en samenwerkingsverbanden. Terugmelden zou dus een kerntaak moeten zijn van iedereen die met basisgegevens werkt.

Toch is dat niet het geval. Hoe komt dat? En is er iets aan te doen? Medewerkers bij gemeenten en belastingkantoren gaven zelf het antwoord in het onlangs uitgebrachte e-magazine: Van Basis naar Keten, dat werd samengesteld op basis van het onderzoeksrapport.

VNG realisatie geeft in 2018 vervolg op de door gemeenten voorgestelde acties om terugmelden en het inrichten van een proces daarvoor te bevorderen.