weblog Arjen Gerritsen - technologie overkomt ons niet

Technologie overkomt ons niet

Het lijkt soms wel alsof technologie ons overkomt en we met alle ontwikkelingen ‘mee moeten’. Maar dat is niet waar, stelt Arjen Gerritsen in een blog op iBestuur. Voordat je weet welke technologie je wilt inzetten, zul je een aantal bestuurlijke vragen moeten beantwoorden. Daarna volgt pas een mogelijke keuze voor technologie.

Als je de discussies hoort over de digitalisering van de samenleving en de rol van de overheid daarin, dan lijkt het wel alsof er een tegenstelling bestaat tussen technologische mogelijkheden en bestuurlijke vragen, schrijft hij. ‘Dat wij als gemeenten ‘mee moeten’ met alle ontwikkelingen, omdat onze inwoners en ondernemers dat van ons vragen. Natuurlijk moet onze (online) dienstverlening aansluiten op de verwachtingen van mensen. En gebruiken we graag nieuwe mogelijkheden om ons beleid effectiever te maken, bijvoorbeeld met datagedreven werken. Maar laten we ons niet blindstaren op alle technologische mogelijkheden, want eerst zullen we wezenlijker vragen moeten beantwoorden.’

Gerritsen vervolgt: ‘Ik doel op de bestuurlijke en politieke vragen. Wat voor soort gemeente willen wij zijn? Wat voor soort dienstverlening past daarbij? Willen we zoveel mogelijk digitaliseren, of willen we een persoonlijke dienstverlening die dichtbij onze inwoners en ondernemers staat? Willen we een voorloper zijn qua technologie, past dat bij onze gemeente? Hoe borgen we belangrijke publieke waarden als privacy en gelijkwaardigheid? Dat zijn de wezenlijke vragen voor bestuurders, daar moeten we ons in eerste instantie mee bezighouden. Want deze vragen helpen ons om technologische mogelijkheden te beoordelen op hun nut en noodzaak voor onze gemeente, stad of dorp. Door eerst die vraag te beantwoorden, kunnen we afgewogen beslissingen nemen of we bepaalde technologie gebruiken - of niet.’