Open Raadsinformatie

Stel dit najaar kosteloos uw raadsinformatie beschikbaar als open data!

Zou het niet fijn zijn als inwoners die het stemhokje binnenlopen weten wat raadsleden of politieke partijen vinden en wat ze hebben gestemd de afgelopen vier jaar? KING, onderdeel van de VNG, werkt vanuit de Digitale Agenda 2020 aan het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data. In het najaar van 2017 stelt KING, met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 84 gemeenten in de gelegenheid om hun eigen raadsinformatie kosteloos beschikbaar te stellen als open data.

Wat is Open Raadsinformatie?

Alle gemeenten hebben raadsinformatie, denk daarbij aan notulen, moties, agenda’s en raadsbesluiten. Deze informatie is openbaar, maar meestal niet aanvullend beschikbaar als open data. Open data is openbare overheidsinformatie die op een zodanige wijze beschikbaar is gesteld dat het technisch eenvoudig te hergebruiken is. Dit gaat over licenties, machine-leesbaarheid en open standaarden.

Direct resultaat met een Open Raadsinformatie app

Open data levert handige apps op zoals Buienradar die gebruik maakt van de data van het KNMI en Google Maps kan dankzij open data OV-reizen inplannen. KING organiseert dit najaar daarom ook een app-wedstrijd. Hierbij wint de ontwikkelaar met het beste idee voor een Open Raadsinformatie app €20.000 ontwikkelbudget. Deze app wordt met dit ontwikkelbudget daadwerkelijk gebouwd.

De Open Raadsinformatie van gemeenten die meedoen wordt dus direct hergebruikt in een app die iedereen kan gebruiken voorafgaand aan de verkiezingen.

Meedoen of vragen?

Aanmelden voor de opschaling kan tot en met 8 december. Wees er snel bij want alleen gemeenten die zich het eerste aanmelden kunnen meedoen. Diverse leveranciers zoals Company Webcast, Parlaeus, BCT en SIM Groep ondersteunen open data en werken actief mee aan de standaardisatie. Deze opschalingsronde is alleen voor gemeenten die gebruik maken van NotuBiz, GemeenteOplossingen en iBabs.

Deelname is kosteloos en kost uw gemeente vrijwel geen tijd. Het enige dat uw gemeente hoeft te doen is toestemming geven aan de leverancier voor de ontsluiting van de openbare raadsinformatie als open data. De beschikbaarstelling naar de Open Raadsinformatie API, Zoekmachine en de te ontwikkelen app worden geregeld door KING.

Alle verdere informatie over het project is te vinden in deze factsheet. Aanmelden of vragen stellen kan door contact op te nemen met pilotmanager Tom Kunzler. Geef daarbij aan van welke leverancier uw gemeente gebruik maakt.