Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening verbeteren met Klantreizen

VNG Realisatie en Schouders Eronder slaan de handen ineen om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Schuldhulp kan professioneler, kennisrijker en vernieuwender. Hierbij ligt er een belangrijke taak voor alle gemeenten in Nederland. Het programma Schouders eronder ondersteunt hen daarbij, onder andere met de methode Klantreizen van VNG Realisatie.

Het landelijke programma Schouders Eronder(link is external) is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. Het programma is bedoeld om de schuldhulpverlening in Nederland te verbeteren. Schouders Eronder wil onder meer kennis en vakmanschap verbeteren van iedereen die een rol heeft in het signaleren, voorkomen en oplossen van schulden. 

VNG Realisatie leidt ambtenaren en ‘gangmakers’ (lokale aanjagers met kennis van de lokale netwerken)  van de deelnemende gemeenten op in het uitvoeren van klantreizen. Zij volgen de online leermodule en een workshop. Meer hierover leest u bij Klantreizen.

Dit is de eerste keer dat de leermodule Klantreizen op deze manier, in samenwerking met een programma, wordt toegepast. Wilt u meer weten over het gebruik van de leermodule Klantreizen in een dergelijke samenwerking? Neem dan contact op met Peter Keur via peter.keur@vng.nl