Regionale doe-dagen

Regionale Doe-dagen

Na het succes van de Doe-dagen in het voorjaar van 2017 organiseert KING in oktober en november een vervolg op deze dagen. Hiervoor worden werksessies georganiseerd waarbij informatiemanagers en gemeentelijke medewerkers aan de slag gaan met verschillende onderwerpen die ze in de praktijk tegenkomen.

Naast deze werksessies krijgt u aanvullende informatie over de Digitale Agenda 2020 en de veranderende rol van informatievoorziening binnen gemeenten. In de middag is er een werksessie over de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Tijdens deze sessie gaat u samen met andere gemeenten aan de slag met het verwerken van de GGI-bouwstenen in het informatiebeleidsplan. 

Doe dagen najaar 2017

De Doe-dagen in het najaar zijn zowel bedoeld om kennis op te doen, als om praktisch aan de slag te gaan en ervaringen te delen met collega-gemeenten uit uw regio. De Doe-dagen vinden plaats op:

Programma en aanmelden

U kunt zich vanaf heden aanmelden voor de Doe-dagen .

 • 09.00 – 09.30 uur: Ontvangst
 • 09.30 – 10.00 uur: Welkom en presentatie door accountmanager en gastgemeente
 • 10.00 – 10.50 uur: Eerste ronde workshops
 • 10.50 – 11.05 uur: Pauze
 • 11.05 – 11.55 uur: Tweede ronde workshops
 • 11.55 – 12.45 uur: Derde ronde workshops
 • 12.45 – 13.30 uur: Lunch en netwerken
 • 13.30 – 16.30 uur: GGI Werksessie
 • 16.30 – 17.30 uur: Afsluiting en netwerkborrel

Verdeling workshops

Workshopronde 1

 1. E-factureren: de verplichting komt eraan (op woensdag 1 november in Ede vervalt deze workshop)
 2. Implementatie van de AVG: Overzicht houden en prioriteiten stellen
 3. Omgevingswet: Make your own checklist DSO!
 4. Adressen op orde 

Workshopronde 2

 1. Landelijke Online Diensten
 2. Doorontwikkeling van de Roadmap DA2020 (niet op 1 november)
 3. Geef je raadsinformatie vrij als open data! & Praktijkbeproeving Open data standaarden
 4. De Blockchain Game

Workshopronde 3

 1. Eerste Hulp bij de invoering van Zaakgericht Werken
 2. Identificatie en authenticatie
 3. Augmented Reality in de Omgevingswet
 4. Samen Organiseren in de regio

Een uitgebreide omschrijving van alle workshops kunt u onderaan deze pagina vinden.

GGI Werksessie

In het kader van Samen Organiseren wordt samen met gemeenten gewerkt aan de GGI . Het belang en de urgentie om hiermee aan de slag te gaan is tijdens de laatste ALV nagenoeg unaniem onderschreven.

Daarom vindt aansluitend op de DA2020 bijeenkomst een GGI-werksessie plaats. Tijdens deze sessie krijgt u uitleg over de GGI, bouwt u kennis op wat GGI voor uw gemeente kan betekenen en gaat u aan de slag met op welke manier u GGI kunt opnemen in uw ICT-planning en informatiebeleidsplan. We gaan uitgebreid in op de verschillende onderdelen van de GGI (GGI-NetwerkGGI-Servicebusen GGI-Veilig) en is er aandacht voor govroam en het randvoorwaardelijke .

  Wat ga je doen in de workshops

  1. Eerste Hulp bij de invoering van Zaakgericht Werken

  Zaakgericht Werken staat veel gemeenten op de agenda. Het is ingevoerd of half ingevoerd, er wordt aan gewerkt of aan getwijfeld, het staat op de planning of op de lijst met verboden woorden. Het is geen doel op zich, maar wel een belangrijk middel om de digitale dienstverlening te verbeteren, de bedrijfsvoering te optimaliseren of ketensamenwerking (Omgevingswet) mogelijk te maken.

  KING werkt aan een ondersteuningsaanpak: een set met praktische instrumenten om gemeenten te helpen Zaakgericht Werken in te voeren of verder te ontwikkelen. In deze workshop gaan we aan de slag met een instrument uit de ondersteuningsaanpak en krijg je als gemeente handvatten en inspiratie voor de invoering of doorontwikkeling van Zaakgericht Werken in jouw gemeente.

  2. E-factureren: de verplichting komt eraan

  Over anderhalf jaar moet iedere gemeenten in staat zijn om e-facturen te ontvangen en te verwerken. Bij veel gemeenten is de implementatie nog (lang) niet gerealiseerd.

  Het ontvangen en verwerken van e-facturen heeft gevolgen voor de afdeling(en) die gaan over de financiële administratie, ICT en Inkoop. Het is meer dan een technische aanpassing. Het PIANOo programmabureau e-factureren biedt u in deze workshop een complete presentatie over e-factureren inclusief concrete aanknopingspunten om aan de slag te gaan en overzicht in de organisatie uitdagingen voor uw gemeente.

  3. Identificatie en authenticatie

  Idensys, DigiD, eHerkenning, IDIN, eIDAS: Een wirwar van identificatie- en authenticatiemiddelen! Welke zijn er allemaal en wat is de samenhang tussen die middelen? En hoe pakt u dat aan voor uw eigen inwoners én voor de Europeaan met een digitale identiteit? In deze workshop maakt u kennis met de diverse authenticatiemiddelen en krijgt inzicht in hoe ze zich tot elkaar verhouden.

  4. Augmented Reality in de Omgevingswet

  Gemeenten bereiden zich actief voor op de naderende Omgevingswet. Centraal staan vaak thema’s als omgevingsvisies en plannen. In deze workshop gaan we hier op een creatieve manier mee aan de slag door middel van een Augmented Reality (AR) toepassing.

  5. Adressen op Orde

  KING en een aantal gemeenten onderzoeken samen hoe zij door middel van diverse gegevensbronnen bij een mutatie in de BRP ‘’aan de voorkant’’ kunnen handhaven.

  Besparingen? Denk aan het voorkomen van onterecht verstrekte uitkeringen of de lasten waar nieuwe bewoners mee te maken krijgen als vorige bewoners hun verhuizing niet goed doorgeven. In deze interactieve workshop proberen we zowel de toepassing toe te lichten als samen na te denken over wensen van individuele gemeenten.

  6. Hoe passen Landelijke online diensten bij mijn gemeente

  In deze sessie verkennen we hoe de landelijke online diensten aangifte overlijden en dienst verhuizen en emigratie bij jouw gemeente passen. We inventariseren hoe jouw gemeente nieuwe online projecten invoert. Wat zijn dan de mogelijkheden om aan te sluiten op de landelijke diensten? Dit verkennen we op basis van de geleerde lessen van de pilotgemeenten.

  Daarnaast nemen we je mee naar 2018 en 2019. We lichten we toe hoe de landelijke online diensten zich verder gaan ontwikkelen. We gaan in op de realisatie van het koppelvlak en vertellen over de uitbreiding van de online diensten. Collega's van de gemeenten Zaanstad, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Zuidplas, Zoetermeer en Groningen vertellen over hun keuzes voor de landelijke online diensten. Marjolein Bryant en/of Randy Eichhorn van KING begeleiden deze workshop.​

  7. Implementatie van de AVG: Overzicht houden en prioriteiten stellen

  Mei 2018 komt snel dichterbij. Gemeenten hebben tot die mei de tijd om zich voor te bereiden op alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

  Gemeenten stellen verplicht voor die tijd een Functionaris Gegevensbescherming aan houden rekening met een aantal rechten van inwoners: het recht op informatie, recht op inzage, recht van verzet, recht op correctie, recht op overdraagbaarheid en het recht zich te verzetten tegen geautomatiseerde besluiten. De AVG heeft een grote impact op gemeenten, groter dan die op ministeries en grote bedrijven. 

  Hoe ziet u door de bomen het bos, hoe prioriteert u de implementatie en hoe houdt u het overzicht? In de workshop Implementatie van de AVG gaat het team Privacy van KING in op de belangrijkste vragen en krijgt u handvatten om de implementatie van de AVG in uw eigen organisatie vorm en inhoud te geven. 

  8. Samen Organiseren in de regio

  Samen Organiseren is een vliegwiel voor het verbinden, verbreden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. Met als belangrijkste onderdelen de digitalisering van de dienstverlening en informatievoorziening van gemeenten. Tijdens deze sessie krijgt een gemeente in de regio letterlijk het podium om samen met andere gemeenten en de accountmanager DA2020 van KING aan de slag te gaan met de vorm die Samen Organiseren in deze regio aan kan nemen.

  9. Doorontwikkeling van de Roadmap DA2020

  Op www.vngrealisatie.nl/roadmap vindt u een overzicht van ontwikkelingen die op gemeenten af komen. Toch voldoen we hiermee nog niet aan het idee van een Roadmap: een middel waarmee gemeenten hun eigen route in de informatiesamenleving kunnen plannen. Daarom komt er begin 2018 een update van de Roadmap uit. Tijdens de Doe-dagen van afgelopen voorjaar hebben we hier allerlei ideeën voor opgehaald, die inmiddels zijn uitgewerkt in een concept. We gaan graag met u in gesprek over dit concept. Geeft de de Roadmap 2.0 u wel het inzicht in ontwikkelingen in de informatiesamenleving waar u naar op zoek bent?

  10. Geef je raadsinformatie vrij als open data! & Praktijkbeproeving Open data standaarden

  Zou het niet fijn zijn als inwoners die het stemhokje binnenlopen weten wat raadsleden of politieke partijen vinden en wat ze hebben gestemd de afgelopen vier jaar? Of dat je via een website kan zoeken in raadsinformatie van alle gemeenten? Dat je kan zien hoe ze in andere gemeenten dezelfde problemen aanpakken? Of dat inwoners makkelijk reacties of vragen kunnen insturen bij een raadvoorstel?

  KING, onderdeel van de VNG, werkt vanuit de Digitale Agenda 2020 aan het beschikbaar stellen van raadsinformatie als open data. In het najaar van 2017 bieden wij, met ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken, 84 gemeenten de gelegenheid om hun eigen raadsinformatie kosteloos te ontsluiten als open data. Wilt u hier meer over weten kom dan naar deze sessie.

  Praktijkbeproeving Open data standaarden

  Er komt steeds meer data vrij beschikbaar vanuit gemeenten. Denken aan financiële gegevens, demografische gegevens, raadsinformatie en geografische gegevens, Door deze data te transformeren naar informatie en te gebruiken om inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken wordt het mogelijk om met databeleid te ontwikkelen.

  Overheidsinstanties publiceren open data in verschillende vormen en formaten. Dit maakt het moeilijk om op nationaal niveau deze data te gebruiken. Een voorbeeld: we hebben van elke gemeente de locatie van invalide parkeerplaatsen. We kunnen deze niet in een landelijk navigatiesysteem (TomTom etc.) gebruiken omdat we 388 verschillende datasets hebben.  Om dit probleem op te lossen hebben we open data standaarden nodig.

  De praktijkbeproeving open data standaarden waar VNG/KING aan werkt, heeft als doel het proces om tot deze standaarden te komen en de implementatie ervan te ontwikkelen. Tijdens de workshop gaan we actief aan de slag met de uitdagingen waar gemeenten in de praktijk tegenaanlopen bij het gebruik van datasets. Hoe kun je hier het beste mee omgaan en wat zijn de voordelen die open data standaarden kunnen bieden?

  11. De Blockchain Game

  Diverse gemeenten in Nederland zijn samen met KING, of op eigen initiatief, aan het ontdekken wat voor meerwaarde blockchain technologie in de toekomst heeft. Tijdens de Blockchain game speelt u een actieve rol in een fictief proces waarbij de onderliggende principes van deze technologie duidelijk worden.

  12. Omgevingswet: Make your own checklist DSO!

  Op basis van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) gaan we samen een checklist maken voor de invoering van dit DSO. Door goed te doorgronden wat het DSO is en betekent, is het vervolgens zelfs voor buitenstaanders eenvoudig om zelf te bedenken wat logischerwijs gedaan en geregeld moet worden om het DSO goed in te voeren. De deelnemers aan deze workshop gaan naar huis met een checklist invoering DSO en snappen waar DSO over gaat.