Eén netwerk voor alle Nederlandse gemeenten

Eén netwerk voor alle Nederlandse gemeenten

Gemeenten staan midden in de samenleving en hun dienstverlening en bedrijfsvoering digitaliseren. Ze werken op dit gebied steeds intensiever samen, onderling en met andere overheden. Een datanetwerk waarin zij informatie kunnen ontsluiten en delen, is daarvoor essentieel. Op de Algemene Leden Vergadering van de VNG hebben gemeenten daarom besloten om één gemeenschappelijke digitale infrastructuur aan te leggen: de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Daar hoort ook een gezamenlijk netwerk bij: het GGI-Netwerk.

Samen met gemeenten en onder meer Logius bouwt VNG Realisatie een nieuw datanetwerk voor alle gemeenten in Nederland. In Koppelvlak, het relatiemagazine van Logius, vertellen projectleiders Peter Klaver en Jeroen Schuuring daarover.

Meer weten over de GGI? Kom dan naar het VNG Realisatie congres op 28 maart.