E-Facturen

E-Facturen verplicht vanaf april 2019

Een elektronische factuur (e-factuur) is een digitaal bestand (maar geen pdf) dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan worden verwerkt in het andere systeem. Per april 2019 zijn overheden, alle andere aanbestedende diensten en speciale sector organisaties verplicht bij inkoopovereenkomsten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Veel organisaties moeten daarvoor nog de benodigde voorzieningen treffen.

Het PIANOo programmabureau e-factureren ondersteunt daarbij. Deze webpagina's zijn daarvoor het centrale platform en bieden aanbestedende diensten de informatie om de stappen te kunnen nemen die nodig zijn om e-factureren te implementeren.