Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Aan de slag met uw Gemeentelijke Gemeenschappelijke infrastructuur!

Werksessies GGI

Eind oktober en begin november organiseert VNG/KING vijf GGI-werksessies. Deze vinden verspreid over Nederland plaats. Tijdens deze sessies krijgen deelnemers uitleg over de GGI om daarna samen met andere gemeenten aan de slag te gaan met het verwerken van de GGI-bouwstenen in het informatiebeleidsplan. Uiteraard komen aan de orde de verschillende onderdelen van de GGI: GGI-Netwerk, GGI-Servicebus en GGIVeilig. Tevens is er aandacht voor de quick win Govroam en voor het randvoorwaardelijke IPv6.

GGI

Gemeenten werken in het kader van de strategische Digitale Agenda 2020 (DA2020) en de uitvoeringsbeweging van Samen Organiseren aan meer gezamenlijkheid op onder andere ICT-voorzieningen. De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is een van de speerpunten en is tijdens de ALV met meer dan 99% van de stemmen aangenomen.

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden beter, veiliger en makkelijker wordt.

De GGI vormt de technische basis waarin toegewerkt wordt naar een gemeentelijke cloud, die is aangesloten op de landelijke Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Het realiseren van een GGI schept de voorwaarden om op een goede, veilige en flexibele wijze de overstap te maken naar de cloud.

Programma en aanmelden

De werksessies vinden aansluitend aan de DA2020 Regio-dagen plaats van 13.30 uur tot 16.30 uur, waarna er nog gelegenheid is om met elkaar na te praten. Indien gewenst kunt u in de ochtend het Regio-dag programma volgen, u kunt dat op het aanmeldformulieraangeven.