Waarstaatjegemeente

Webinar aanleveren gegevens Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Op 19 februari om 10.00 uur zal er een webinar plaatsvinden over de aanlevering van de gegevens aan het CBS. Als u de GSMD-coördinator bent, raden wij u aan deel te nemen aan dit webinar. Tijdens dit webinar is er ook volop gelegenheid om uw vragen te stellen. Aanmelden kan via deze aanmeldlink.

Aanmelden nieuwe coördinator

U kunt eenvoudig een nieuwe coördinator Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein aanmelden door zijn of haar gegevens door te geven aan het CBS: monitorsociaaldomein@cbs.nl. Meer informatie over de coördinator vindt u in het aanleverprotocol.

Vragen?

Neemt u vooral contact op als u een vraag heeft! Technische vragen kunt u stellen aan het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar waarstaatjegemeente@vng.nl.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 380 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2018 ruim 520.000 bezoekers. Om snel thuis te raken op het platform, hebben we twee korte instructievideo’s gemaakt.