Dienstverlening

Stakeholderdag developer.overheid.nl

Graag nodigen wij u uit voor de stakeholderdag “developer.overheid.nl” op 24 januari 2019. Deze dag is onderdeel van de start van de eerste ‘sprint’ in de samenwerking die tussen NLDigibeter en Common Ground wordt georganiseerd, samen met o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken, Logius en de VNG.

Achtergrond

Diverse partijen binnen de overheid zijn volop bezig om het beschikbaar stellen en uitwisselen van gegevens fundamenteel te veranderen. Woorden als Gegevenslandschap, Common Ground, API en NLX horen bij die verandering. Het splitsen van gegevens van processen en applicaties, het rechtstreeks benaderen bij de bron, stoppen met dupliceren: het zijn uitgangspunten die breed worden gedeeld. Ook nieuwe vormen van standaardisatie en technieken zijn aan de orde. Het API kennisplatform is een voorbeeld waar we overheid breed werken aan uitgangspunten voor het toepassen van API’s.

Platform

Hoe kunnen we vanuit het principe “developer first” duidelijk maken welke informatie voorhanden is, wat de betekenis is en waar deze te vinden is. De uitdaging die wij aan willen gaan is het opzetten van een platform met als werktitel “developer.overheid.nl” waar een ontwikkelaar vanuit een functionele/semantische vraag snel bij de juiste API komt. Met als doel de “first time to successful call” zo klein mogelijk te houden. U bent betrokken bij deze vraag en daarom nodigen wij u uit om mee te denken bij het formuleren van het MVP (minimum viable product) dat we vervolgens als eerste prototype ook gaan realiseren. Hiervoor is in een samenwerking tussen BZK, VNG Realisatie en Logius een plan gemaakt. De beoogde oplevering van dit prototype is 10 mei tijdens de TNW Conference 2019 in Amsterdam. Een eerste tussenresultaat demonstreren we op het VNG Realisatie congres van 13 maart a.s.

Praktische informatie

  • Datum: 24 januari 2019
  • Tijd: 11.00-19.30 uur, inclusief lunch en gezamenlijk diner
  • Locatie: Bleyenberg, Grote Markt 10 in Den Haag

Aanmelden

Via het aanmeldfomulier kunt u zich aanmelden. In de week voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma. We hopen u te zien op 24 januari in Den Haag.