PraktijkLab i4 Sociaal

Openingsfestival PraktijkLab i4 Sociaal “Hoe maken we (tijdelijk) werken aantrekkelijker”

Op woensdagmiddag 23 januari vindt het openingsfestival PraktijkLab i4 Sociaal plaats waarin de pilot “Bijstand en Werken” centraal staat. PraktijkLab i4 Sociaal wordt georganiseerd door de gemeente Enschede in samenwerking met VNG Realisatie. 

Pilot

Wanneer naast de uitkering ook (tijdelijk) wordt gewerkt ontstaan veel administratieve problemen. In de praktijk blijkt dat dit professionals en bijstandsgerechtigden weerhoudt van het actief zoeken naar werk. Zij ervaren veel administratieve lasten, vertraging van verrekening en daarmee een verhoogd risico op onverwachte terugbetalingen met schulden als gevolg. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat looncomponenten handmatig moeten worden ingediend (loonstrook) en verwerkt maar ook door versnipperde informatievoorziening. Voor werkgevers ontstaan zo ook ongewenste neveneffecten bij hun werknemers. 

In deze pilot worden loongegevens (netto en bruto) rechtstreeks (digitaal) van de werkgever naar de gemeente gestuurd. De inwoner geeft in een persoonlijke digitale omgeving toestemming voor de verwerking en de gegevens worden direct verwerkt in het uitkeringssysteem. Verrassingen en terugvorderingen verminderen hierdoor, de administratieve lasten worden verlicht, de inwoner heeft inzicht en overzicht over zijn financiële situatie en gevolgen wanneer hij of zij aan het werk gaat. Hoe dit eruit ziet tonen wij graag in de demo. 

Programma

Het programma ziet er als volgt uit. Vanaf 13:30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Het programma start om 14:00 uur. Wij staan stil bij de aanleiding, de context, de bedoeling van de pilot en hoe het is aangepakt. Na een korte pauze waarin wij zelf ook aan de slag gaan, maakt u kennis met de demo. De middag sluiten wij rond 16:00 uur af met een borrel. 

U kunt zich aanmelden voor het openingsfestival PraktijkLab i4 Sociaal.