Data Science Hub

Meetup XL Datalabs

Graag nodigen we u vanuit het Kennisnetwerk Data en Smart Society uit voor de Meetup XL Datalabs op donderdag 7 maart in Utrecht.

VNG Realisatie doet momenteel onderzoek naar gemeentelijke datalabs. Een datalab maakt binnen een gemeente vaak deel uit van een datagedreven strategie, of is een voorloper daarvan. Een lab biedt ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen van dataverzameling en analyse voor gemeentelijk beleid en uitvoering. Uit de eerste resultaten blijkt dat bijna 60 gemeenten een eigen datalab hebben. Welke zijn er allemaal, hoe zijn ze georganiseerd, maken ze deel uit een bredere strategie en welke interessante oplossingen bestaan er reeds?

Platform voor datalabs

Op de meetup XL brengen wij graag alle gemeentelijke datalabs samen. Gemeentelijke collega’s die bij datalabs zijn betrokken of erin zijn geïnteresseerd zijn kunnen elkaar op deze meetup ontmoeten, leren van elkaars aanpak en ervaringen en waar mogelijk gebruik maken van elkaars expertise en datalabs. Er blijken verschillende aanpakken en verschijningsvormen van datalabs: van relatief losse werkgroepen tot vastomlijnde organisaties met een eigen organisatiestructuur en een eigen fysieke locatie. Er zijn al veel experimenten uitgevoerd door labs, de interessante oplossingen voor verdere opschaling staan op deze meetup in het programma.

Voorlopig programma

De meetup zal bestaan uit een plenair deel en uit losse workshops. We zijn bezig een mooi programma voor u samen te stellen. 
Programmamonderdelen zijn onder andere:

  • Resultaten onderzoek datalabs
  • Showcases van verschillende gemeentelijke datalabs
  • Keynote Berent Daan, Chief Data Scientist, gemeente Amsterdam
  • Presentaties TU Delft en AMS Institute

Uw gastheer tijdens deze meetup is Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie

Aanmelden

U kunt zich met het aanmeldformulier voor de meetup datagedreven gemeente, op donderdag 7 maart.

Praktische informatie

  • Datum: Donderdag 7 maart
  • Tijd: 10.00 - 16.00 (inloop 09.30 uur en we sluiten af met een borrel)
  • Locatie:  Muntgebouw Utrecht

Wij ontmoeten u graag op 7 maart! Heeft u vragen of opmerkingen? Of werkt u voor een datalab dat nog niet benaderd is voor het onderzoek? Neem dan contact op met Fatiha Alitou via het e-mailadres: fatiha.alitou@vng.nl