Leveranciersbijeenkomst

Leveranciersbijeenkomst

Graag nodigen wij u uit voor onze eerste leveranciersbijeenkomst van 2019. Ook in 2019 is het thema van onze leveranciersbijeenkomsten ‘Samen de Common Ground organiseren.’

Programma

Op het programma staat onder meer onze reactie op uw vragen en opmerkingen over de Common Ground, die wij in bij de vorige bijeenkomst in november met u inventariseerden. Ook de ontwikkeling van sourcingskaders komt aan bod. Graag verkennen we met u verschillende zienswijzen op dit onderwerp. Daarnaast passeert een scala aan relevante, actuele onderwerpen de revue.

Als sluitstuk van het officiële programma willen wij om 14:15 uur graag uitleg geven over onze serie ‘gespecialiseerde’ Ronde Tafels en u uitnodigen om daaraan deel te nemen. Tijdens deze Ronde Tafels willen we graag in overleg met u als  ICT-leverancier uitwerking geven aan de sourcingskaders.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ICT-leveranciers in het gemeentelijk domein en potentiële toetreders. Doel van de bijeenkomsten is kennis uitwisselen en bepalen hoe we elkaar kunnen versterken en concrete stappen kunnen zetten ter verbetering van de informatievoorziening van gemeenten.

De locatie voor de leveranciersbijeenkomsten blijft Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. We starten om 9:30 uur. Wij zorgen voor een lunch en aan afsluitende borrel. U kunt zich alvast aanmelden via het aanmeldformulier.​

Volledig programma

Zoals u van ons gewend bent, bieden wij naast het plenaire gedeelte ook de keuze uit een aantal sessies over actuele onderwerpen.

Tijdstip

Onderwerp

Spreker

09:30 – 09:40u

Welkom en mededelingen

Han Wammes (VNG Realisatie)

09:40 – 10:45u

Terugkoppelen resultaten vorige bijeenkomst, bespreken ontwikkeling sourcingskaders

John van Dijk en Han Wammes (VNG Realisatie)

10:45 – 11:00u

Pauze

 

11:00 – 12:00u

Deelsessie A: Open Data

Chris Vast (VNG Realisatie)

 

Deelsessie B: Archiving by design

Jan Koers (gemeente Haarlem) en Koen van Hoogstraten (VNG Realisatie)

 

Deelsessie C: De standaard verwerkersovereenkomst van gemeenten

Gerard Heimans en Johannes Homan (VNG Realisatie)

 

Deelsessie D: Afspraken rond de  Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

Herman Timmermans (VNG Realisatie)

12:00 – 13:00u

Lunch

 

13:00 – 14:00u

Deelsessie A: Omgevingswet: demonstratie Digitaal Stelsel Omgevingswet – Landelijke Voorzieningen

Joyce de Jong (Rijkswaterstaat)

 

Deelsessie B: Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO) in relatie tot gemeenten en Ieveranciers

Kees Hintzbergen (VNG Realisatie)

 

Blockchain

Sofie Berns (VNG Realisatie)

 

IPv6

Joost Tolhuijsen (VNG Realisatie)

14:00 – 14:15u

Pauze

 

14:15 – 15:00u

Organiseren Ronde Tafels en plenaire afsluiting

Han Wammes (VNG Realisatie)

15:00u

Borrel

 

Tot slot

Heeft u suggesties voor de volgende bijeenkomsten, dan vernemen wij die natuurlijk graag. Met uw vragen, opmerkingen en tips kunt u terecht bij Han Wammes.