Leveranciersbijeenkomst

Leveranciersbijeenkomst

VNG Realisatie houdt leveranciersbijeenkomsten voor marktpartijen die werkzaam zijn voor gemeenten. De bijeenkomsten vinden plaats in Soesterberg van 09.30 tot 15.00 uur.

Doel

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor softwareleveranciers en adviesbureaus in het gemeentelijk domein en potentiële toetreders. Doel van de bijeenkomsten is kennis uitwisselen en bepalen hoe we elkaar kunnen versterken en concrete stappen kunnen zetten ter verbetering van de e-dienstverlening van gemeenten.

Programma leveranciersbijeenkomst

Het programma wordt de komende weken samengesteld en heeft het thema ‘Samen de Common Ground Organiseren’. 

Suggesties voor leveranciersbijeenkomsten

Heeft u ideeën voor deze bijeenkomst, dan vernemen wij die natuurlijk graag. Met uw vragen, opmerkingen en tips kunt u terecht bij Han Wammes, leveranciersmanager bij VNG Realisatie.