Leveranciersbijeenkomst

Leveranciersbijeenkomst

Graag nodigen wij u uit voor onze tweede leveranciersbijeenkomst van 2019. Ook in 2019 is het thema van onze leveranciersbijeenkomsten ‘Samen de Common Ground organiseren.’

Programma

Naast Common Ground is ook Samen Organiseren momenteel een belangrijk thema voor gemeenten. Voor meer informatie vanuit informatiekundig perspectief hierover verwijs ik u graag naar Gemma Online. Op de vorige Leveranciersdag van 29 maart jl. hebben we een nieuw initiatief aangekondigd om de dialoog met u als leverancier te verdiepen: de Ronde Tafels. De eerste gesprekken over de vijf hiervoor gekozen thema’s onderwerpen zijn op 7 juni al achter de rug en natuurlijk koppelen we de resultaten ervan graag terug.

Doelgroep

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ICT-leveranciers in het gemeentelijk domein en potentiële toetreders. Doel van de bijeenkomsten is kennis uitwisselen en bepalen hoe we elkaar kunnen versterken en concrete stappen kunnen zetten ter verbetering van de informatievoorziening van gemeenten.

De locatie voor de leveranciersbijeenkomsten blijft Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. We starten om 9:30 uur. Wij zorgen voor een lunch en aan afsluitende borrel. U kunt zich alvast aanmelden via het aanmeldformulier.​

Programma

Tijd Onderwerp spreker(s)
10.00u Opening en mededelingen Han Wammes, Manager Leveranciersrelaties, VNG Realisatie
10.10u Keynote: De platformsamenleving en de impact op de digitale overheid Patrick Spigt, Digitale Transformatie, Gemeente Haarlem
10.35u Terugkoppeling Ronde Tafels Han Wammes, Wishal Gokoel, Jeroen Schiedon, VNG Realisatie
10.50u Pauze  
11.15u Parallelsessies deel 1  
  Sessie A: Gemeentelijk Gegevenslandschap Jeffrey Gortmaker, Enterprise Architect, VNG Realisatie
  Sessie B: Digitaal Stelsel Omgevingswet Nico Statius Muller, Enterprise Architect, VNG Realisatie
  Sessie C: Digitale Toegankelijkheid Raph de Rooij, sr Beleidsmedewerker BZK, Bibi Hoosein, Beleidsmedewerker Informatiesamenleving VNG
12.15u Lunchpauze  
13.15u Parallelsessies deel 1  
  Sessie D: Gibit John van Dijk, regisseur Samen Organiseren, VNG Realisatie
  Sessie E: MijnOverheid Bas Kooter, Accountmanager MijnOverheid
  Sessie F: Nieuwe standaard Zaakgericht Werken Wishal Gokoel, Projectleider, VNG Realisatie
14.15u Plenaire afsluiting Han Wammes, VNG Realisatie
14.30u Netwerkborrel  

Het programma met uitgebreide sessie omschrijvingen kunt u hier downloaden.