Stuurinformatie

Stuurinformatie

De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe en wordt tegenwoordig ook automatisch gegenereerd door het gebruik van internet, apps, sociale media, mobiele telefoons en tal van sensoren. Stuurinformatie helpt gemeenten om uit deze stortvloed aan data de juiste informatie te filteren, en daarmee hun prestaties te verbeteren.

Dat kan op verschillende manieren; door gemeenten in staat stellen beter beleid te ontwikkelen, dat beleid beter uit te voeren of het gevoerde beleid beter te verantwoorden. Allerlei soorten datakunnen daarbij worden gebruikt: van de lokale hoeveelheid zonnepanelen tot het aantal patiënten met diabetes en van het percentage scheefwoners tot de netto schuld van de gemeente per inwoner.

De bouwhoogte in Nederland. Uit alle omgevingsplannen zijn de voorschriften over de maximale bouwhoogte gevisualiseerd en afgezet tegen de daadwerkelijke hoogte. Wat bleek: meer dan 4000 gebouwen in Nederland zijn hoger dan toegestaan!

Regeldruk in de kop van Noord-Holland. Met het oog op de Omgevingswet is het handig om snel inzicht te krijgen in de regeldruk per gebied. Daarom heeft VNG Realisatie samen met de gemeente Hollands Kroon een visualisatie gemaakt van de lokale situatie. Daarin is voor elk perceel aangegeven hoeveel ruimtelijke plannen en verordeningen van toepassing zijn.

Datagedreven werken en sturen is nog een relatief jong vakgebied en volop in ontwikkeling. Niettemin zijn er concrete toepassingen die gemeenten – en anderen - dagelijks gebruiken. Op datagebied heeft VNG Realisatie drie speerpunten:

  1. Waarstaatjegemeente: bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 380 Nederlandse gemeenten op elk belangrijk beleidsterrein. Het zogenoemde dashboard maakt het makkelijk om gemeenten met elkaar, met de provincie of met heel Nederland te vergelijken. Waarstaatjegemeente wordt voortdurend uitgebreid, geactualiseerd en doorontwikkeld. Veelbezochte monitors binnen Waarstaatjegemeente zijn de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en de Lokale Monitor Wonen.
  2. Datagedreven werken: gemeenten werken samen met VNG Realisatie aan projecten waar de inzet van data en het hergebruik ervan centraal staat. Een aantal voorbeelden: de Pilot Veiligheidsinformatieknooppunt, Open Data en Open Raadsinfo. Bij dit laatste project draait het bijvoorbeeld om het bundelen en herbruikbaar maken van alle vergaderstukken van de gemeenteraden. Daar werken inmiddels meer dan honderd gemeenten aan mee. VNG Realisatie ontwikkelt en beheert daarnaast het Kennisnetwerk Open Data Nederlandse Gemeenten en organiseert Meetups Datagedreven Gemeenten over onderwerpen als Smart Society en Data en Ethiek.
  3. Data science hub: de mogelijkheden van big data analytics en data science zijn enorm. Ook bij het beantwoorden en monitoren van beleidsvraagstukken. Sommige gemeenten hebben er al uitgebreide ervaring mee, andere vinden het nog een grote stap. VNG Realisatie brengt als een ‘hub’ oftewel knooppunt databehoeften in kaart, zorgt voor een betere ontsluiting van data en koppelt kennis, initiatieven en resultaten van gemeenten aan elkaar. Daarbij werken we samen met de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch. Samen met andere instellingen, overheden en marktpartijen ontwikkelen gemeenten zo een ‘data-ecosysteem', een netwerk dat oplossingen ontwikkelt en gemeenten praktisch ondersteunt.

Hier vindt u een overzicht van alle producten en het die raken aan het thema stuurinformatie.

Gemeenten in cijfers. Bent u benieuwd over welke onderwerpen u allemaal informatie kunt vinden op ons dataplatform Waarstaatjegemeente? In VNG Realisatie Magazine vindt u twaalf actuele voorbeelden van gemeenten.