Is uw gemeente klaar voor de informatiesamenleving?
Roadmap: wat komt er op u af?
Producten VNG Realisatie

Producten VNG Realisatie

Voor gemeenten is het de uitdaging om optimaal mee te bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving en te anticiperen op verwachtingen en aan te sluiten op kansen die ontstaan. VNG Realisatie speelt in op deze veranderingen door gemeenten uiteenlopende, producten aan te bieden.

Het laatste nieuws

12/11/2019

‘ICT is de ruggengraat van de organisatie’

Burgemeester Wobine Buijs, gemeente Oss, hield een inspirerend betoog over het belang van ICT en Common Ground tijdens het Fieldlab Common Ground. Wat betreft de Osse burgemeester is de winst van Common Ground met name dat gemeenten tot het inzicht zijn gekomen dat zij het samen moeten doen.
Lees verder

11/11/2019

Gemeenten spelen regierol in abonnementstarief Wmo

In 2020 gaan inwoners voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen, het zogeheten abonnementstarief.
Lees verder

06/11/2019

Een weg door het doolhof

Inwoners beter helpen als het gaat om werk en inkomen: dat is de missie van i4Sociaal. Dit samenwerkingsverband van zes gemeenten slaat de handen ineen om oplossingen te ontwikkelen waarin de inwoner, en niet de veelheid aan regelingen, het uitgangspunt is.
Lees verder
Agenda VNG Realisatie