Fysiek Domein

Fysiek domein

De nieuwe Omgevingswet zorgt voor een vereenvoudiging van het bestaande wettelijke kader. De bestuurlijke afwegingsruimte van gemeenten wordt hierdoor groter. Dit vraagt ook het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het juridische stelsel van de Omgevingswet wordt verbonden met het digitale stelsel dat beleidsontwikkeling en uitvoering ondersteunt. De nieuwe Omgevingswet stelt de informatiepositie van niet-overheden gelijk aan die van overheden. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden kunnen straks alle beschikbare informatie zelf eenvoudig online opvragen. Van vergunningsvereisten tot en met relevante informatie over de leefomgeving.

Om dit mogelijk te maken, wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Hieraan wordt vanuit gezamenlijke uitvoering een bijdrage geleverd. Dit omvat een digitaal loket, informatieregisters en de infrastructuur die nodig is om de informatie tussen het loket en de registers uit te wisselen. Door dit gezamenlijk uit te voeren, maken we invoering gemakkelijker en voorkomen we dat iedere gemeente zelf zijn eigen weg moet vinden in de complexe wereld van nieuwe wetgeving, cultuur- en organisatieverandering, andere ICT-infrastructuur en nieuwe processen. Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving waar gezamenlijke gemeentelijke uitvoering van toegevoegde waarde kan zijn. Denk aan de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, energietransitie en leefbaarheid. De aanname is dat hier door gezamenlijk uitvoeren diverse effecten zijn te realiseren. Hier wordt momenteel een verkenning naar uitgevoerd