Plein Sociaal domein

Plein Sociaal domein

Beleef een sociaal reisje door de wasstraat

De verantwoordelijkheid van gemeenten op sociaal gebied is enorm gegroeid. Vooral sinds per 2015 de Participatiewet en de Jeugdwet in werking traden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden werden overgeheveld naar de gemeenten. Met de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) spelen gemeenten nu een centrale en cruciale rol in de ondersteuning van inwoners die het (tijdelijk) niet redden. 

Op het Plein Sociaal Domein zijn de thema’s zorg en ondersteuning, werk en inkomen en schuldhulpverlening allemaal vertegenwoordigd. Hier kunt u collega’s ontmoeten en ervaringen, verwachtingen en wensen delen. En met elkaar van gedachten wisselen over hoe gemeenten en ketenpartners de organisatie van het sociaal domein verder kunnen verbeteren.  

In onze ‘wasstraat’ kunt u in enkele minuten een reis van inwoner en professional door het sociaal domein ervaren. Wat valt u op aan de huidige stand van zaken? Waar zitten volgens u de verbeterpunten? Hoe zetten we de stap naar geïntegreerde dienstverlening en welke gegevensuitwisseling is daarvoor nodig?

In de workshops en ‘fasterclasses’ – masterclasses van minder dan een uur – staan we met vernieuwende werkvormen stil bij alle thema’s die spelen op het Plein Sociaal Domein.