Plein Randvoorwaardelijke onderwerpen

Plein Randvoorwaardelijke onderwerpen

Onder dynamisch beleid hoort een stevige informatiebasis 

Een voorwaarde om tal van maatschappelijke vraagstukken op de verschillende beleidsterreinen beter en sneller te kunnen aanpakken, is verbeteren van de informatievoorziening. Gemeenten zetten daar momenteel grote stappen in. 

Actuele thema’s op dit gebied zijn:

 • Digitale identiteit;
 • Collectieve infrastructuur (incl. Common Ground, GGI en GDI);
 • Informatiebeveiliging en Privacy;
 • Beheer en inkoop;
 • Datascience en monitoring.

Wilt u weten hoe u kunt starten met open data, wilt u datagedreven werken of wilt u de situatie in uw eigen gemeente vergelijken met die in andere? Neem dan contact op met onze dataspecialisten of verken ons dataplatform Waarstaatjegemeente. Wilt u meer weten over informatieveiligheid, collectieve inkoop of onze uniforme gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij ICT? De teams van de IBD, Gemeentelijke Telecommunicatie, het Servicecentrum Gemeenten en GIBIT staan voor u klaar. 

Digitale Identiteit

Of we nu inloggen bij een bank, een telefoonprovider, bij bol.com, de Sociale Verzekeringsbank of bij een gemeente,– steeds is een andere digitale identiteit nodig. Al die verschillende password/account-combinaties, met ieder hun eigen beveiligingsniveau, maken het niet eenvoudiger.

 • Itsme en IRMA: Nieuwsgierig naar vernieuwende vormen van digitale identiteit waarmee gemeenten hebben geëxperimenteerd? 
 • DigiD Servicezuil: Bezoek het prototype van de DigiD Servicezuil en ervaar zelf hoe u uw DigiD naar niveau substantieel kunt brengen.

Collectieve Infrastructuur

We gaan op ons Plein graag met deelnemers in gesprek over de collectieve voorzieningen

 • 3D Rotterdam: Bouwen aan een objectenregistratie
 • GGI-Netwerk: Teken uw eigen GGI-Netwerkplaat met een van de GGI Implementatieadviseurs
 • IPv6&govroam Portaal: Ontdek de toepassing die Parksted IT (Heerlen) heeft uitgewerkt om het de gebruikers zelf te laten regelen
 • Common Ground:Verschillende gemeenten laten u de concrete resultaten zien die ze inmiddels op basis van Common Ground hebben ontwikkeld.

Informatiebeveiliging en Privacy

U kunt op ons plein in gesprek rond het thema ‘Hoe weerbaar is mijn gemeente?’ De DPIA en de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als normenkader voor hun informatiebeveiliging. 

 • DPIA-Tool: Doe voor uw gemeenten een privacy impactanalyse op een project, programma of proces door middel van de tool van VNG-Realisatie. 
 • Digitale weerbaarheid: Bepaal aan de hand van een mindmap hoe het gesteld is met de digitale weerbaarheid van uw gemeente.
 • Discussietafel: Gemeenten kunnen met elkaar en met collega’s van de VNG in gesprek over informatievoorziening en de randvoorwaarden die hieraan zijn verbonden.

Beheer en inkoop

 • Servicecentrum Gemeenten: Kennismaking met het Servicecentrum Gemeenten, de plek waar de producten en diensten van VNG Realisatie in beheer worden genomen.
 • GT (inkoop): Gemeentelijke Telecommunicatie is een van de hoofdleveranciers van het Servicecentrum Gemeenten op dit moment.​

Datascience en monitoring

De datarevolutie is nog lang niet uitgewoed en heeft steeds meer impact op gemeenten. De belangstelling voor datagedreven werken en sturen neemt navenant toe, net als de belangstelling voor mogelijke knelpunten. Zoals privacy, ethische kwesties en de al dan niet wenselijkheid van algoritmen die zelf beslissingen nemen.

Gemeenten sluiten zich in toenemende mate aan bij collectieve data-organisaties of nemen diensten af. Sommige gemeenten starten ook eigen datalabs, in allerlei verschillende vormen. Dit is een onderwerp waar VNG Realisatie momenteel onderzoek naar doet. Tot slot zijn er ook verschillende wetten en programma’s in aantocht die betrekking hebben op data, zoals het wetsvoorstel Wet Open Overheid, het actieprogramma Open Overheid en de Nationale Data Agenda.

Vanzelfsprekend schenken we op ons Plein aan al die onderwerpen en aspecten veel aandacht. 

 • Mirrorroom: laat uzelf hacken! laat u biometrisch’ hacken aan de hand van bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen en lichaamstemperatuur. Creëer awareness over wat er allemaal gemeten kan worden zonder dat je het door hebt.
 • De Ethische Data Assistent (DEDA): De Ethische data assistent is een tool om de ethische kant van een vraagstuk te bespreken
 • Quiz Data voor Dummies: Kleine quiz over de kernbegrippen die worden gebruikt bij Data, hoe staat het met uw kennis?
 • Waarstaatjegemeente - Vergelijk Verbaas Verbeter: de nieuwe versie van Waarstaatjegemeente inclusief maatwerkdashboard. WSJG trok in 2018 voor het eerst meer dan 500.000 bezoekers!
 • Robot: Exoskeleton pak. Freerk Wieringa is de spektakel robot kunstenaar bij Manifestation en laat op indrukwekkende manier de consequenties en menselijke interactie met technologie zien. Is het vooral vooruitgang en waar zitten de limitaties?
 • Gemeenten en data: wat vindt u? Stellingen over data en gerelateerde onderwerpen. Door een bal in een ton te gooien kunnen bezoekers hun mening geven. Aan het eind van de dag maken we bekend wat de resultaten zijn.​
 • Discussietafel Data (14:30): van wie is al die data en wat mag de gemeente ermee en hoe staan inwoners hier tegenover? Aan tafel zitten Paul Suijkerbuijk (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), discussieleider Walter van Holst (adviesbureau PBLQ), Alex van Eesteren (van ‘privacyvriendelijke’ zoekmachine Startpage.com), Lex Slaghuis (specialist open data, oprichter Open State Foundation) en Martijn van der Linden (Businessadviseur I&A bij de gemeente Nijmegen).