Plein Randvoorwaardelijke onderwerpen

Plein Randvoorwaardelijke onderwerpen

Onder dynamisch beleid hoort een stevige informatiebasis 

Een voorwaarde om tal van maatschappelijke vraagstukken op de verschillende beleidsterreinen beter en sneller te kunnen aanpakken, is verbeteren van de informatievoorziening. Gemeenten zetten daar momenteel grote stappen in. 

Actuele thema’s op dit gebied zijn:

  • Digitale identiteit;
  • Collectieve infrastructuur (incl. Common Ground, GGI en GDI);
  • Informatiebeveiliging en Privacy;
  • Beheer en inkoop;
  • Datascience en monitoring.

Op het Plein Randvoorwaardelijke Onderwerpen vindt u de laatste ontwikkelingen op deze gebieden. 

Wilt u weten hoe u kunt starten met open data, wilt u datagedreven werken of wilt u de situatie in uw eigen gemeente vergelijken met die in andere? Neem dan contact op met onze dataspecialisten of verken ons dataplatform Waarstaatjegemeente. Wilt u meer weten over informatieveiligheid, collectieve inkoop of onze uniforme gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij ICT? De teams van de IBD, Gemeentelijke Telecommunicatie, het Servicecentrum Gemeenten en GIBIT staan voor u klaar. 

We gaan op ons Plein ook graag met u in gesprek over de collectieve voorzieningen Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) en de verschillende onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), en het beheer daarvan. En verschillende gemeenten laten u de concrete resultaten zien die ze inmiddels op basis van Common Ground hebben ontwikkeld. 

Wat zijn úw ervaringen, wensen en verwachtingen rond deze onderwerpen? Gemeenten, VNG, ketenpartners en andere stakeholders delen in dit deel van het Congrestival hun inzichten, wensen en ambities in het kader van samen organiseren.