Plein Lokaal Bestuur en Veiligheid

Plein Lokaal Bestuur en Veiligheid

Kwetsbare democratie, hoe blijft het veilig en leefbaar?

Internet domineert de tijdgeest en zorgt ervoor dat twee wereldoriëntatie op gespannen voet met elkaar staan.

Van de ene kant kunnen internet-gestuurde technische hulpmiddelen helpen de wereld beter op orde te brengen en te houden. Maar daar tegenover is diezelfde techniek er de oorzaak van dat veel mensen zich bespied en onveilig voelen, afstand en kilheid in de samenleving ervaren. En ook: enerzijds stimuleert de intelligente techniek het denken vanuit de wenselijke en maakbare wereld. Maar die techniek stimuleert tegelijk vloeibare bewegingen als recent ‘de gele hesjes’.

Het speelveld verschuift. In de samenleving van nu informeren mensen zich minder via de communicatielijnen van de bestaande instituties en meer via die van de sociale media en de eigen netwerken. De eerste lijken te eroderen, de tweede te exploderen.

Hoe gaan we hier mee om, zonder dat we belangrijke waarden en mensenrechten kwijtraken? Op het Plein Lokaal bestuur en Veiligheid komen alle prikkelende thema’s aan de orde en laten we zien wat er aan innovaties in dit domein wordt ontwikkeld.