Plein Lokaal Bestuur en Veiligheid

Plein Lokaal Bestuur en Veiligheid

Kwetsbare democratie, hoe blijft het veilig en leefbaar?

Internet domineert de tijdgeest en zorgt ervoor dat twee werelden op gespannen voet met elkaar staan.

Van de ene kant kunnen internet-gestuurde technische hulpmiddelen helpen de wereld beter op orde te brengen en te houden. Maar daar tegenover is diezelfde techniek er de oorzaak van dat veel mensen zich bespied en onveilig voelen, afstand en kilheid in de samenleving ervaren. En ook: enerzijds stimuleert de intelligente techniek het denken vanuit de wenselijke en maakbare wereld. Maar die techniek stimuleert tegelijk vloeibare bewegingen als recent ‘de gele hesjes’.

Het speelveld verschuift. In de samenleving van nu informeren mensen zich minder via de communicatielijnen van de bestaande instituties en meer via die van de sociale media en de eigen netwerken. De eerste lijken te eroderen, de tweede te exploderen.

Hoe gaan we hier mee om, zonder dat we belangrijke waarden en mensenrechten kwijtraken? Op het Plein Lokaal bestuur en Veiligheid komen alle prikkelende thema’s aan de orde en laten we zien wat er aan innovaties in dit domein wordt ontwikkeld.

  • ​Sociale weerbaarheid - Boksschool: In de Utrechtse wijk Kanaleneiland hebben inwoners, sociaal ondernemers en de gemeente de handen ineen geslagen om de sfeer in de wijk te verbeteren. Door - onder leiding van initiatiefnemer Nathan Rozema (Labyrinth / Krachtstation) - met elkaar, de investeerders en partners uit de wijk Het krachtstation en de wijkcoöperatie Kanaleneiland op te richten, vinden partijen elkaar. Ook ondernemers dragen hun steentje bij. De wereldkampioen Illias Ennahachi begon een bokschool in het Fight Dance Cardio (FDC) centre van het Krachtstation. Kanaleneilander Angelo Rosalia is  hiervan de grondlegger en biedt jongeren en wijkbewoners een perspectief op een zinvol bestaan waarin sport een belangrijke rol speelt. Karim el Bouayadi en Hassane Gaznay namen samen met andere jongeren uit de wijk het initiatief om Stichting Trendy op te zetten en zo de wijk veiliger te maken. Ook hebben zij samen met Stichting WerkdoordeWijk Wijksfeerbeheer opgezet. Stichting Trendy wordt financieel ondersteunt door het Ondernemersfonds Utrecht en de Gemeente Utrecht, zij hebben o.a. al voor Douwe Egberts sfeerbeheer gedaan rondom het grote terrein. 
  • UR being watched : er komen in de openbare ruimte steeds meer slimme objecten. Lantarenpalen, vuilnisbakken en straks hebben zelfs de schommels en wipkippen sensoren.  Laat staan alle camera’s die er al hangen We kunnen zo heel veel monitoring en de boel goed in de gaten houden. Geeft dit nu een veilig gevoel?
  • Nepnieuws (doorlopend): een gesprekstafel met specialisten en ervaringsdeskundigen. Zij gaan met u in gesprek zodat zoveel mogelijk mensen immuun worden voor misleiding en polarisatie door desinformatie.
  • Hennepcontainer: De aanpak van ondermijning is al langer geen exclusieve taak van de politie en het Openbaar Ministerie. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Kom zelf kennismaken met een onderdeel van deze economie.
  • ​Populistisch gemak:  Waarom moeilijk doen als het ook populistisch kan? Een effectieve manier om stemmen te halen? Wat is nu precies populisme en hoe kan ik zelf zaken populistisch framen of juist populistische frames te ontmaskeren.