Gebruik BGT bij uitvoering Omgevingswet

Procesbeschrijvingen BOR-BGT

Voor twee van de drie inrichtingsvarianten BOR – BGT zijn de uitwisselingsprocessen tussen BOR en BGT (aangevuld met IMGeo objecten) verder uitgewerkt. Voor inrichtingsvariant A (“BOR en GEO in los verband”) heeft die uitwerking niet plaatsgevonden. Vanuit het perspectief van optimaal beheer en gebruik van de BGT is deze variant voor de langere termijn namelijk minder wenselijk.

Het gaat om modelbeschrijvingen van de processen die aansluiten op de verantwoordelijkheidsverdeling die past bij de betreffende inrichtingsvariant. In de procesbeschrijvingen wordt voor relevante gebeurtenissen die plaatsvinden in het primaire BOR proces, het primaire GEO proces of bij Ontwerp beschreven, wat de gevolgen zijn voor de uitwisselingsprocessen tussen BOR en BGT. 

Uitwisselingsprocessen tussen BOR en BGT

 

De processen zijn zodanig beschreven dat deze zowel voor BOR als voor GEO bruikbaar zijn. De beschrijving bestaat uit een processchema en een bijbehorende toelichtende tekst, waarin de gebeurtenissen die leiden tot deze processen en de processtappen zijn beschreven.

De modelbeschrijvingen kunnen door een gemeente als uitgangspunt worden gebruikt voor de implementatie van de noodzakelijke processen en voor het maken van afspraken over verantwoordelijkheden binnen de eigen organisatie. De beschrijvingen zijn afgeleid van de huidige werkwijze binnen gemeenten en houden rekening met de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.

Aan de slag met de inrichtingsvarianten

Hieronder kunt u de actuele procesbeschrijvingen voor de inrichtingsvarianten B en C downloaden. Heeft u suggesties voor verdere verbetering van de procesbeschrijvingen? Geef het aan ons door! Aan de hand van de ontvangen opmerkingen worden zo nodig geactualiseerde versies van de procesbeschrijvingen gepubliceerd.