Workshop Open Meldingen Openbare Ruimte

Workshop Open Meldingen Openbare Ruimte

Het Kennisnetwerk Data en Smart Society organiseert op 4 september de workshop Open Meldingen Openbare Ruimte (Open MOR).

Vanuit VNG Realisatie is gewerkt aan een gemeentelijke open data standaard voor de publicatie van Meldingen Openbare Ruimte. Het landelijk publiceren van meldingen openbare ruimte biedt kansen voor gemeenten en samenleving. Het project Open MOR beoogt met een groep gemeenten en hun MOR leveranciers ervaring op te doen met het landelijk data ontsluiten.

In deze workshop informeren we graag gemeenten over de Open MOR en bieden we gemeenten de gelegenheid hun praktijkvoorbeeld te delen. Na deze informatieve sessie geven we in het najaar met een kleine groep gemeenten het project verder vorm.

Project Open MOR

Het doel van het project open MOR is om een begin te maken met een landelijke ingang voor data Meldingen Openbare Ruimte. Een data interface, voor organisaties die met landelijke MOR data innovatie en meerwaarde voor gemeenten en samenleving willen realiseren. Na deze openbare kickoff sessie werken we met circa 5-10 gemeenten aan de verdere invulling van het project. Van deze gemeenten wordt verwacht dat zij deelnemen aan 4 workshops, en leveranciers betrekken in het project om samen gewenste wijzigingen en functionaliteiten te implementeren.

Aanmelden

De sessie is vol, maar we zijn nog specifiek op zoek naar experts en medewerkers Meldingen Openbare Ruimte. Zij kunnen zich aanmelden via nieuws.realisatie@vng.nl.