Online dienstverlening

Workshop datavoorziening ondermijning

Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kan helpen om de juiste inzichten in ondermijningsvraagstukken te krijgen. Bij veel gemeenten leeft dan ook de wens om met een datagedreven aanpak aan de slag te gaan. VNG Realisatie organiseert daarom deze online workshop datavoorziening ondermijning.

VNG werkt aan een datavoorziening voor een effectieve aanpak van ondermijning door gemeenten. Er worden in 2021 twee instrumenten ontwikkeld die helpen bij het datagedreven aanpakken van ondermijning in de gemeente: een geografische dataviewer en een datastore.

Samenwerken aan de datavoorziening

Wij hopen dat u op deze workshop vanuit uw expertise input kunt leveren over verschillende onderdelen van dit project en mogelijk mee wilt werken aan het vervolg. Tijdens de workshop:

  • Informeren we u over de nieuwe dataviewer en datastore en de uitdaging en aanpak om binnen juridische kaders de data te ontsluiten.
  • Willen we de afhandeling van ondermijningsvraagstukken binnen gemeenten ophalen als input voor de datavoorziening.
  • Verkennen we wat andere initiatieven datagedreven aanpak ondermijning zijn om waar relevant en mogelijk de aansluiting te maken. Tijdens deze workshop willen we specifiek de werkwijze van het RIEC en de Citydeal Zicht op Ondermijning onder de loep nemen.
  • Hopen we pilotgemeenten te werven die als eerste binnen de wettelijke kaders van een gekozen case hun data ontsluiten voor de viewer en datastore.

Doelgroep

We zoeken voor deze workshop zoeken we juristen en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met veiligheids- en ondermijningsvraagstukken en dataspecialisten. Alleen werkzaam binnen de overheid, bij voorkeur bij een gemeente.