Workshop Dataverzameling binnensteden

Workshop Dataverzameling binnensteden

Hogeschool Saxion, gemeente Zwolle en VNG Realisatie organiseren op maandag 9 december een workshop met het thema: “Dataverzameling over binnensteden: privacy, acceptatie en publieke waarden”.

Aanleiding

De VNG heeft samen met gemeenten en andere partners een set van Principes voor de digitale samenleving ontwikkeld. Deze zijn gericht op dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte. Met deze Principes hebben gemeenten een gezamenlijke basis en kader voor de omgang met de digitale openbare ruimte. Binnen de Principes is echter nog veel ruimte over gelaten voor lokale uitvoering en bestuurlijke keuzes. Door het bespreken van praktijksituaties en dilemma’s kunnen gemeenten en belanghebbenden de Principes verdere inkleuring geven. In deze workshop gaan we aan de slag met een diverse groep van gemeenten, inwoners, burgerbelangenverenigingen, bedrijven en kennisinstellingen met het concrete voorbeeld van het project Hightech Binnenstad.

Workshop

Tijdens de workshop werken we in vijf stappen van doelstellingen van gemeenten met het monitoren van hun binnenstad naar conclusies waarmee de VNG een nadere invulling kan geven aan de Principes voor de digitale samenleving. We zullen vragen verkennen zoals: wat zijn voorbeelden van doelstellingen van gemeenten met het verzamelen van data over de binnenstad? Om welke vormen van data (verzamelen) gaat het? Welke vormen van dataverzameling vindt u acceptabel in relatie tot de doelstelling waarvoor ze ingezet worden en welke niet?
We sluiten de middag af door onze conclusies te matchen met de Principes. Daarna volgt een informele borrel en buffet. Om 18.00 uur wordt het buffet geopend.

Het programma en adresgegevens ontvangt u na aanmelding ongeveer een week van tevoren.

Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Meld u snel aan, want vol = vol. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jodie in 't Groen