Grip op Informatie

Week van Grip op Informatie XS

Twee keer per jaar wordt een week van Grip op Informatie gehouden met webinars die aandacht geven aan de implementatie van de Wet open overheid, het op orde hebben van de informatiehuishouding en de digitale duurzaamheid.

De data voor de Vijfde week van Grip op Informatie zijn inmiddels bekend. In aanloop hiernaartoe wordt de Week van Grip op Informatie XS georganiseerd. Van 31 januari tot en met 2 februari 2022 worden in totaal 3 (online) webinars georganiseerd. Alle webinars zijn kosteloos.

Het programma ziet er als volgt uit:

Webinar: De Woo in de praktijk
Maandag 31 januari 2022
10.00 – 11.00 uur

Per 1 mei 2022 treedt
de Wet open overheid in werking. Als opvolger van de Wob is de aandacht vooral op actieve openbaarmaking gericht, maar de wet is meer. Ook richt de wet zich op de passieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Al met al best veel en nog lang niet alles is duidelijk. Welke stappen kan je nu het beste zetten? Rene Gehasse (gemeente Vught) en Donovan Karamat Ali (gemeente Utrecht) vertellen op welke wijze zij het oppakken.

Webinar: informatiebeheerplan in de praktijk
Dinsdag 1 februari 2022
10.00 – 11.00 uur

Een informatiebeheerplan geeft inzicht en overzicht in de informatiehuishouding en bevordert samenwerking binnen het informatiedomein. Eerder is door meerdere gemeentes een ‘
handreiking informatiebeheerplan’ opgesteld. Rene Rispens (gemeente De Fryske Marren) en Peter Rietman (gemeente Leiden) geven een toelichting over de wijze waarop zij er binnen hun gemeente vorm aan geven.

Webinar: de voortgang van de Archiefwet
Woensdag 2 februari 2022
10.00 – 11.00 uur


Demissionair minister Slob heeft op 18 november 2021 een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. De aanpassing van de Archiefwet is nodig om te zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden. Bovendien moeten zij blijvend te bewaren informatie straks al na tien in plaats van na twintig jaar overbrengen naar een archiefdienst, waar iedereen de informatie kan raadplegen. Roland Bisscheroux licht de concept-archiefwet toe en geeft de stand van zaken aan van de parlementaire behandeling. Roland is directeur van het Waterlands Archief en lid van VNG adviescommissie Archieven.

Links naar relevante URL websites: 

Vijfde week van Grip op Informatie

Vragen?

Voor vragen of tips over de week kunt u een bericht sturen aan gripopinformatie@vng.nl.