eherkenning

Webinar uitfaseren eHerkenning niveau 1 in 2021

Met de komst van de Wet digitale overheid (Wdo) worden er nadere eisen gesteld aan de inlogmiddelen DigiD en eHerkenning. Voor eHerkenning betekent dat er afscheid wordt genomen van het instapniveau eHerkenning1 (EH1) per 1 juli 2021. De combinatie van wachtwoord en gebruikersnaam wordt niet meer als voldoende betrouwbaar gezien. 

Veel ondernemersdienstverlening is echter ingeschaald op eH1, daarom is het nodig dat gemeenten opnieuw hun dienstverlening onder de loep nemen. Met het uitzetten van eH1 per 1 juli 2021 moet voor elk product bepaald worden welk betrouwbaarheidsniveau van toepassing is. Daarnaast vraagt dit om aanpassingen in het digitale loket én zal de ondernemer hiervan op de hoogte moeten worden gebracht.

VNG Realisatie heeft een handleiding gemaakt voor het opnieuw inschalen van betrouwbaarheidsniveaus en heeft tips en aanbevelingen om deze opschaling zo eenvoudig mogelijk aan te pakken. In dit webinar gaan we hiermee aan de slag, zodat jouw gemeente ook voor 1 juli haar ondernemersdienstverlening op het juiste niveau kan brengen.

Marco Smit van de gemeente Rotterdam en Maurice van Erven van VNG Realisatie komen aan het woord over het inschalen, betrekken van proceseigenaren en aanpassen van je dienstverlening. Er is natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen.