Mensen in een winkelstraat

Webinar Service Blueprints inkomensdomein 14 juni

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) start een traject om de gemeentelijke dienstverlening in het inkomensdomein te verbeteren. Samen met professionals uit het werkveld worden op basis van klantreizen de hulpvragen, processen en wensen van inwoners in kaart gebracht. Hierbij worden actuele onderwerpen als uitgangspunt genomen. Denk hierbij aan Corona en de toeslagenaffaire, maar ook scheiding, einde WW en faillissement.

Hoe gaan we aan de slag?

Voor het maken van de klantreizen en om een bijdrage te leveren aan de digitaliseringsopgave in het inkomensdomein wordt de Service Blueprint-methodiek gebruikt. Deze is onder meer met succes gebruikt bij het schuldhulpverlening- en het werkbemiddelingsproces.

De inzet van de Service Blueprints moet leiden tot concrete handvatten voor gemeenten. Deze handvatten komen onder meer van pas bij het gebruiken van lopende en nieuwe wetstrajecten, moderniseren van het inkomensproces en de daarbij passende digitale voorzieningen voor zowel inwoners als voor professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen in het inkomensdomein.