Webinar Pragmatische aanpak BIO

Webinar Pragmatische aanpak BIO

In het najaar van 2019 organiseerde de IBD verschillende regiobijeenkomsten in het land. Eén van de workshops die tijdens deze regiobijeenkomsten werd gegeven was de ‘BIO voor kleine gemeenten’. Hierin werd een praktische aanpak voor implementatie van de BIO gepresenteerd. We bieden deze workshop nu ook aan als Webinar, met de aangepaste titel “Pragmatische aanpak BIO”. Deze aanpak is ook zeker toepasbaar in grote(re) gemeenten. Daarbij wordt ook de relatie gelegd met het risicoregister en de risicoacceptatieovereenkomst (RAO).