PGB 2.0

Webinar PGB 2.0: wat komt er wanneer op gemeenten af?

Onlangs informeerde de Minister van VWS de Kamer over de gewijzigde planning voor de doorontwikkeling en invoering van PGB2.0. In dit webinar worden gemeenten bijgepraat over de laatste stand van zaken.

Het webinar bestaat uit twee, separaat te volgen delen.

Van 10.00 – 11.00 uur komen aan bod:

  • Demo van het systeem
  • Planning van de invoering
  • Roadmap voor de doorontwikkeling
  • Uitkomsten impactanalyse PGB2.0
  • Implementatievraagstukken en beleidsvoorbereiding


Van 11.00 - 11.30 uur gaat het webinar over de inbreng van gemeentelijke expertise. Voor de verdere doorontwikkeling van PGB2.0 zoeken we gemeenten die willen meedenken én meedoen. Met deze inbreng krijgen gemeenten direct invloed op de kwaliteit van het systeem. Om de werklast te minimaliseren zoeken we een brede samenstelling van gemeenten van verschillende grootte en met uiteenlopende expertises binnen het PGB-domein. Tijdens dit webinar lichten we toe om wat voor een soort activiteiten het gaat.

De webinars volgt u online vanaf uw eigen werkplek. De getoonde presentaties worden toegelicht door een van onze implementatieadviseurs. Via de chatfunctie kunt u vragen stellen.

Meer weten over de laatste stand zaken? Lees dan deze VNG ledenbrief.