Webinar: Marktverkenning eDepots

Webinar: Marktverkenning eDepots

In een uur tijd wordt een toelichting gegeven op de marktverkenning door Wouter Oenema (gemeente Amersfoort) en Roland Bisscheroux (Waterlands Archief). Het in kaart gebrachte aanbod wordt toegelicht. Analyse van de use-cases en wijze waarop het aansluit op de Common Ground uitgangspunten (archiveren bij de bron). Tevens worden aandachtspunten gegeven voor aanbestedingen van eDepots.